Partnerskap innen smartmåling

Powel og Kamstrup utvider partnerskapet for å imøtekomme den nye trenden i bransjen

Ny kombinert løsning, utformet for neste generasjon smartmåling og smartnett er implementert av Trollhättan Energi i Sverige.

Interoperabilitet

De ledende selskapene innen energi og IT, Powel og Kamstrup, har utvidet sitt smartmålerpartnerskap.

En ny programvareadapter gir full integrasjon mellom Powels ledende Meter Data Management (MDM)-system Powel ELIN og Kamstrups overordnede system, Kamstrup UtiliDriver. Adapteren er resultatet av økt etterspørsel etter større interoperabilitet mellom Kamstrup-målere og Powel-programvare.
Trollhättan Energi har allerede omfavnet partnerskapet ved å bestemme seg for å implementere den nye adapteren. Avgjørelsen følger implementeringen av 4000 nye strømmålere fra Kamstrup i 2013, og lar Trollhättan Energi integrere både de nye strømmålerne samt eksisterende vannmålere, også fra Kamstrup, i deres Powel ELIN-løsning for MDM/AMI.
"Med den nye kombinerte løsningen er vi i stand til å betjene hele systemet gjennom ett grensesnitt. Den integrerte løsningen fungerer like for Kamstrup-målere med radio som for PLC-målere fra andre leverandører av målere. For oss er det viktig, ikke bare på kort sikt, men også langsiktig, siden vi forventer å bygge videre på smartnettkonseptet fremover. I den forstand betyr det utvidede partnerskapet at vår løsning er fremtidsrettet." 
Örjan Gustafson i Trollhättan Energi

Et smartnettprogram

Ett steg videre fra automatisk måleravlesning

Kamstrup og Powel inngikk et partnerskap i 2012 for å administrere AMI (Advanced Metering Infrastructure) gjennom å integrere Kamstrup UtiliDriver og Powel ELIN. Den nye adapteren er et betydelig skritt frem mot å utvide samarbeidet.
"Gjennom samarbeidet gjør vi Powel ELIN-programvaren og Kamstrups system for smartmåling 100 % kompatible. Dette betyr at kundene kan administrere sin totale infrastruktur som ett integrert system, uavhengig av kommunikasjonsteknologi", sa Matter Ekelund, administrerende direktør i Powel Energy Management AB. "Avtalen med Trollhättan Energi er et eksempel på et paradigmeskifte i
industrien, der interoperabilitet mellom systemer og fleksibilitet til å implementere ny og smart funksjonalitet ved behov er den nye normen. Hos Powel ønsker vi dette skiftet velkommen, siden åpenhet og fleksibilitet har vært kjernen i vår utvikling av produkter og tjenester en god stund allerede."
"For å garantere en fremtidssikker løsning er det stadig viktigere for alle leverandører å lytte nøye til kundens behov og å tilby avanserte tjenester kombinert med fleksibilitet og åpenhet, ikke bare for strømløsninger, men også for vann og varme", sa Filipe Vasconcelos, salgssjef for systemer
hos Kamstrup. "Vår utvidede partnerskap med Powel og implementeringen hos Trollhättan Energi er eksempler på akkurat det".
Filipe Vasconcelos la til: "Markedet for tjenester beveger seg utover automatisk måleravlesning og inn i en ny generasjon med smartmålere, der ytelse, åpenhet og smartnettfunksjonalitet må håndteres på en vellykket måte. Derfor er vi spesielt glade for å kunne tilby Trollhättan Energi en avansert og fleksibel kommunikasjonsløsning sammen med det ledende MDM-selskapet i Norden, Powel. Vi forventer at flere tjenester vil bevege seg i samme retning."