100.000 AMS-målere til norsk allianse

Danmark, 24. september 2015

AMS Nord, en allianse mellom seks nettselskaper i Troms og Finnmark, har valgt Kamstrup som AMS-leverandør av 100.000 målere. De smarte målere installeres fra 2016 og to år frem.

”Vi ser fram til at våre nettkunder får en løsning som gjør at de slipper å lese av strømmåleren, og hvor de vil bli fakturert ut fra det faktiske forbruket de har hatt. Kamstrup utmerket seg ved konkurransedyktig pris og kvalitet på AMS-målerne og systemet for innsamling av målerdata”.

 Per-Erik Ramstad, leder av styringsgruppen til AMS Nord.
Gjennom konkurranse med forhandling har AMS Nord valgt løsningen OMNIA Suite fra den ledende skandinaviske løsningsleverandør Kamstrup. Løsningen innebærer intelligente energimålere og kommunikasjonssystem mellom målerne og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdier.

AMS-Nord vil gjennomføre en pilot i de seks nettområdene i andre og tredje kvartal 2016, og vil omfatte mellom 1.000-2.000 målepunkter. Piloten vil bli nøye evaluert før hovedutrullingen av 100.000 nye intelligente målere starter i tredje kvartal 2016.

”Vi ser fram til at våre nettkunder får en løsning
som gjør at de slipper å lese av strømmåleren, og hvor de vil bli fakturert ut fra det faktiske forbruket de har hatt. Kamstrup utmerket seg ved konkurransedyktig pris og kvalitet på AMS-målerne og systemet for innsamling av målerdata”, sier Per-Erik Ramstad, leder av styringsgruppen til AMS Nord.

AMS-løsning i toppklasse 

I de seneste måneder har Kamstrup inngått en rekke avtaler med flere norske nettselskap, herunder Agder Energi Nett, Smart Strøm Nordvest og Dalane Energi. Avtalen med AMS Nord 
understreker Kamstrups posisjon som den ledende systemleverandør av AMS-løsninger i Norden. Den inngåtte kontrakt er samtidig et synligt bevis på at Kamstrup er den foretrukne partner for nettselskap som krever optimal integrasjon mellom el-, vann- og varmeforsyning samt de eksisterende målersystemer.   

”Vi er stolte av å kunne levere et system med den høyste målerperformance og den beste integrasjon på markedet. AMS Nord vil få stor verdi av at denne investering og de kan redusere sine kostnader og risiko fra første dag. ”, sier Kamstrups norske Sales Manager Per-Otto Lie.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder i styringsgruppen AMS Nord, Per-Erik Ramstad, tlf: +47 95 75 51 46

Per-Otto Lie, Sales Manager, Kamstrup, telefon:  +47 4000 5523