Kamstrup introduserer den mest fleksible varmemåleren på markedet

Fleksibelt design og funksjonalitet sparer tid og penger

Med MULTICAL® 403 får forsyningsselskapene en måler som genererer håndfaste og målbare besparelser både med tanke på tid og penger.

Det kompakte designet til MULTICAL® 403 gjør at den er både service- og installasjonsvennlig. Måleren kan brukes på alle installasjonssteder uten at man må ofre visningsvinkelen, og dette reduserer tidsforbruket og tilhørende kostnader relatert til installasjon og vedlikehold ytterligere. 

Det brede målerutvalget for qp 0,6 til qp 15 m3/t gjør at MULTICAL® 403 er egnet for mange bruksområder, i alt fra leiligheter til kjøpesenter og kontorbygg. De mange konfigurasjonsalternativene som kan utføres direkte på målerens frontpanel betyr at leverandørene nå bare trenger å ha én målertype på lager. Parametere som måldato og strømningssensorens plassering i tur eller retur kan justeres på stedet uten behov for spesielle verktøy. Dermed trengs det færre ressurser til planlegging.
Enkel tilgang til data som grunnlag for driftsoptimalisering
MULTICAL® 403 støtter fjernavlesning som sørger for raskere fakturering og gir forsyningsselskapet øyeblikkelig tilgang til den informasjonen de trenger for å analysere og optimere bruksområdene sine. Dataloggeren er fullt ut programmerbar og er i stand til å lever data i så korte intervaller som en gang i minuttet. Dermed kan forsyningsselskapet raskt og effektivt identifisere lastprofiler, feil og inkonsekvenser.

Avhengig av forsyningsselskapenes behov kan MULTICAL® 403 utstyres med et utvalg av kommunikasjonsmoduler, inkludert trådløs eller kablet M-Bus i tillegg til pulsinnganger og -utganger. Programvareoppdateringer av måleren og modulene kan utføres separat. Dette betyr at framtidige oppgraderinger kan fjernutføres etter hvert som nye muligheter og utfordringer oppstår uten at det påvirker lovpålagte registre, måleravlesninger eller nettverksadministrasjon.
Økt nøyaktighet og redusert levetidskostnad
Med MULTICAL® 403 har det totale dynamiske området blitt økt til 1600:1 fra metning til start (qp:qi = 250:1). Dette sikrer at selv den minste strømningen blir målt og sørger for nøyaktig fakturering for leverandøren.

"Selv med et økt dynamisk område så har MULTICAL® 403 et betydelig lavere trykktap enn tidligere versjoner. Dette reduserer energiforbruket for sirkulasjonspumper og begrenser anleggets energitap til det absolutte minimum. Alt dette bidrar til den svært lave totale levetidskostnaden for dette produktet" forklarer Søren Lang , Product Group Manager hos Kamstrup.
Kamstrups nyeste varmemåler, MULTICAL® 403, er basert på innovativ ultrasonisk teknologi og høy kvalitet kombinert med en forståelse for de utfordringene som leverandørene står ovenfor både i dag og i framtiden. Måleren er typetestet i henhold til den nye standarden EN 1434:2015, og den er godkjent for bruk som både varmemåler, kjølemåler og som en kombinasjon av varme- og kjølemåler.

"Forsyningsselskapene er på jakt etter målerløsninger som gjør det enklere for dem å optimere den daglige driften. Med MULTICAL® 403 får de en måler som genererer håndfaste og målbare besparelser både med tanke på tid og penger. Samtidig støtter måleren kravet til videre effektivisering og optimalisering av hvordan energien måles i framtiden", sier Søren Lang, Product Group Manager hos Kamstrup.

For mer informasjon kan du kontakte:

Product Group Manager, Søren Lang, Kamstrup, telefon: +45 89 93 10 32