Partner i NCE Smart Energy Markets

Stilling, Denmark
Kamstrup ser store perspektiver i partnerskapsavtalen med det internasjonale industriklusteret NCE Smart Energy Markets, som omfatter 41 offentlige og private virksomheter

Vannpotensiale i Norge

Danske Kamstrup er markedsledende innen intelligente energi- og vannmålingsløsninger i Norden. På denne måten har Kamstrup en sterk posisjon på det norske el-markedet, mens det norske vannmarkedet stadig er i utvikling. I dag er det rundt halvparten av husstandene i Norge som har montert vannmåler, og derfor ser Kamstrup et stort potensiale i Norge.

I de siste årene har nordmenn begynt å se rent vann som en viktig ressurs. Og her kan Kamstrup hjelpe til ved å utnytte den eksisterende infrastrukturen for avlesning av el-målere til å også å inkludere vannmålere. Dermed får Norge et mer omfattende og effektivt nettverk for innsamling av målerdata, mens Kamstrup blir mer kjent som systemleverandør på det norske vannmarkedet.

"Det er et stort fokus på energieffektivisering i hele Europa.

Derfor er vi nødt til å se på alle ledd i kjeden. Produksjon, distribusjon og ute hos kundene. "Kamstrup ønsker å samarbeide med de mest innovative i bransjen, og her har bl.a. eSmart skapt noen svært spennende nye løsninger som i dag testes ut i Norge", sier Kristian Hammer, Sales Manager for Kamstrup i Norge om bakgrunnen for partnerskapsavtalen.

Kamstrup får med avtalen utvidet nettverket sitt, og i tillegg et enda bedre innblikk i det norske vannmarkedet. Et marked som primært drives av kommunale vannverk. I forbindelse med avtalen blir Kamstrup partner i et pilotprosjekt i Hvaler kommune. Her vil Kamstrup i tett samarbeid med kommunen og selskapet eSmart Systems koble et intelligent vannsystem til Hvalers eksisterende prosjekt for intelligente el-målere. Dette kalles

Smart Energi Hvaler. Kamstrup har som leverandør av el-målersystemet allerede en inngående kunnskap om infrastrukturen, og skal i første omgang koble 4000 vannmålere til systemet, slik at dataene fra disse kan hentes inn via el-målerne. 

"Prosjektet på Hvaler er et av de mest innovative prosjektene i Nord-Europa. Med de utfordringene om verden står ovenfor, med en utpreget vannmangel og dårlig vannkvalitet, er dette også veldig interessant i global sammenheng", sier Jesper Daugaard, Vice President Nordic Region hos Kamstrup. 

"eSmart Systems er en god partner for Kamstrup og vårt visualiseringsprogram eButler. Mens eSmart har fokus på innovasjon innen driftsoptimering for forsyningsvirksomheter, har eButler det på forbrukersiden. Derfor ser vi partnerskapet som et springbrett til å introdusere eButler i Norge, hvor vi ser mange muligheter", sier Kristian Hammer.

NCE Smart Energy Markets
 
 • Internasjonal nettverk från 2009
 • Offentlig-privat partnerskap mellom 41 virksomheter 
 • F.eks. Microsoft, SAAB og COWI