Kamstrup vinner historisk stor ordre på intelligente vannmålere i Belgia

23. juni 2016

Danske Kamstrup, leverandør av målerløsninger, har fått en kontrakt for levering av rundt 193.000 smarte vann-målere til byen Antwerpen.

Byens vannverk, Water-Link, avslørte planene ved rådhuset i Antwerpen torsdag 23. juni foran et stort media-korps.

Hydroko, som lenge har vært samarbeidspartner til belgiske vannverk, tildelte Kamstrup denne vannmålerkon-trakten som er den største noen sinne for det danske selskapet. Den kommer som resultat av de store investe-ringene i teknologisk utvikling og innovasjon som Kamstrup har gjort de siste årene, noe som har bidratt til veks-ten innen vannmålersegmentet.

Dette signalprosjektet vil vise Kamstrups meget populære smarte vannmåler, MULTICAL® 21, integrert med IoT kommunikasjonsteknologien Sigfox. 

For Water-Link betyr dette at de har den nødvendige teknologien for å møte deres behov.
"Den intelligente vannmåleren er grunnlaget for effektiv administrasjon av drikkevann på en bærekraftig måte," sier prosjektingeniør i Water-Link, Jan Van Cappellen. 

Kamstrups partner, Hydroko, er også begeistret for de potensielle fordelene dette prosjektet gir.
Mark Indigne, CEO i Hydroko sier: "I Kamstrup har vi funnet den innovative og fleksible partneren vi trenger for å realisere dette imponerende prosjektet. Internasjonalt viser vi vei, og denne kontrakten med Water-Link er en vigtig milepæl, ikke bare for oss."

Den utrolige nøyaktigheten til Kamstrups nyeste, smarte vannmålere vil sette Water-Link i stand til å måle ekstremt lave strømningshastigheter og detektere lekkasjer, brudd og manipulering – noe som garanterer at vanntap oppdages hurtig. 
"Den eksakte kunnskapen om vannforbruk som våre målere gir, lar Water-Link optimalisere sine operasjoner gjennom nettverket og gir økt servicenivå for kundene deres", forklarer Kamstrups Senior Vice President for vannmålere, Per Trøjbo. 

Prosjektet vil starte i løpet av de neste månedene med en 12 måneders pilotprosjekt på 1000 målere. Etter et vellykket pilotprosjekt, vil resten av målerne bli installert mot slutten av 2017, og prosjektet skal være ferdig gjennomført i 2021.
 
Etterspørselen etter Kamstrups smarte vannmålere antas å firedobles i løpet av de neste fire årene. Ved selska-pets hovedkvarter i Stilling i Danmark har man allerede startet byggingen av et nytt, moderne, dedikert produk-sjonsanlegg for vannmålere for å tilfredsstille etterspørselen.

"I Kamstrup har vi funnet den innovative og fleksible partneren vi trenger for å realisere dette imponerende prosjektet. Internasjonalt viser vi vei, og denne kontrakten med Water-Link er en vigtig milepæl, ikke bare for oss"

- Mark Indigne, CEO i Hydroko
Kamstrups CEO, Per Asmussen, sier at dette prosjektet høyst sannsynlig vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra store vannverk verden over. 

"Dette prosjektet er bevis på Kamstrups fleksibilitet og vilje til å gå den ekstra milen. Vår erfaring og vår evne til å integrere våre innovative løsninger med andre kommunikasjonssystemer er av stor interesse for mange anlegg", forklarer Per Asmussen.
For mer informasjon:
Per Trøjbo, Senior Vice President - Vannmålere
D: +45 89 93 11 43
M: +45 40 86 11 43