Kamstrup og Siemens ruller ut større smartmålingsprosjekt i Irland

Et Kamstrup-Siemens-konsortium skal levere en smartmålingsløsning som omfatter 250 000 strømmålere, et fjernavlesningssystem og et databehandlingssystem til det irske kraftselskapet ESB Networks. Prosjektet skal etter planen settes ut i livet i løpet av 2019-2020.

ESB Networks leverer strøm til rundt 2,3 millioner husholdninger i Irland og på samme måte som mange andre kraftselskaper i Europa, har de bestemt seg for å ta i bruk smartmålere til fordel for kundene, økonomien og miljøet.

Samarbeidet mellom Kamstrup og Siemens
Kamstrup samarbeider med Siemens for å levere en løsning som omfatter datainnsamlingssystemet "Kamstrup OMNIA" kombinert med smartmålere av typen Kamstrup OMNIPOWER og den uavhengige dataadministrasjonsløsningen "Siemens EnergyIP". Med denne totalløsningen vil ESB Networks få full fleksibilitet og nødvendig skalerbarhet for framtidige utrullinger.

Det Siemens-eide selskapet OMNETRIC vil være ansvarlig for dataintegrering mot smartmålerne over den eksisterende kommunikasjons- og bedriftsstrukturen. Det sikrer at ESB Networks og kundene helt og fullt kan utnytte fordelene som gis i hele den digitale verdikjeden.

"Denne felles løsningen er nok et eksempel på vår evne til å kunne integrere løsningen vår med andre teknologipartnere. Vår løsning er basert på omfattende erfaring og velprøvd teknologi, og vil gi ESB Networks nøyaktige, pålitelige og sikre målerdata som er nødvendig for å kunne drive et stabilt og fleksibelt distribusjonsnettverk, og igjen kunne gi kundene den beste servicen", sier Kim Lehmann, CEO i Kamstrup.

Kim Lehmann fortsetter: "Samtidig er vi i stand til å administrere skalerbarheten som ESB Networks krever, og sammen med Siemens vil vi fungere som en smidig og rask partner".

Gary O’Callaghan, CEO hos Siemens Ltd. kommenterte "Dette prosjektet er nok et steg i retning av en digitalisering av Irlands strømnett. Det globale skiftet mot en avkarbonisering, kombinert med kunder som krever et mer aktivt engasjement fra kraftselskaper, betyr at våre energisystemer blir stadig mer komplekse".

Smartmåling et utgangspunkt for håndtering av klimaendringene

Eoghan Barrett, Manager Smart Metering program i ESB Networks, sier "Oppgraderingen til moderne strømmålere er en viktig del av Irlands handlingsplan for miljøet. For å kunne gjøre noe med klimaendringene, er oppgraderingen av strømmålerne et viktig utgangspunkt for at vi skal kunne maksimere fordelene til Irlands voksende andel av fornybar energi og for å støtte elektrifiseringen av transport og varme, ved bruk av ren elektrisitet som reduserer utslippene fra karbonbasert brensel. Vi mener at den integrerte løsningen fra Kamstrup og Siemens vil kunne hjelpe oss med å nå dette målet.