Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

Stilling, 2. september 2016

Fem kommuner i Osloregionen har inngått en samarbeidsavtale om investering i ca. 14.000 intelligente vannmålere og fjernavlesningssystem fra den danske virksomheten Kamstrup, som er en av verdens førende leverandører av intelligente måleløsninger til energi og vann.

Med overgangen fra de nåværende mekaniske målerne til intelligente målere, går de fem kommuner foran med den hittil største ordren på intelligente vannmålere i Norge. I dette samarbeidet inngår Oppegård, Ås, Frogn, Nesodden og Vestby kommune.

Ordren på de 14.000 intelligente MULTICAL® 21 vannmålere vil, sammen med fjernavlesningssystem READy, gi både kommunene og forbrukerne et hav av fordeler. Den banebrytende teknologien gjør det mulig for begge parter å få en bedre innsikt i vannforbruket, og gir samtidig kommunene mulighet til å få beskjed om eventuelle lekkasjer og rørbrudd.
"Hos Kamstrup har vi fått en fremtidssikker løsning av høy kvalitet. Med en kompakt måler som gir oss mange muligheter for å optimere vårt nettverk og øke vår service til våre kunder. Med en kompakt og intelligent vannmåler behøver forbrukerne ikke lenger selv å avlese forbruket. Dette vil foregå automatisk med det nye avlesningssystemet. Vi tror på at intelligent måling er fremtiden og gleder oss til å benytte oss av de muligheter den gir" sier Hossein Karganrood i Oppegård Kommune.


Installasjonen av målerne vil foregå over en fireårs periode.

”Vi ser en økende tendens til å investere i intelligent vannmåling i Norden og det er interessant at vi nå ser et av de første innovative samarbeider i Norge. Vi ser frem til et godt samarbeid og vi forventer at både kommunene og forbrukerne får stor glede av investeringen" 

- Kristian Hammer, salgssjef hos Kamstrup i Norge.Intelligent vannmåling har mange fordeler. Den innbyggede intelligens i målerne gir omgående beskjed til kommunen om unormalt høyt forbruk, som kan være tegn på begynnende lekkasje eller rørsprengning. Kommunen kan sikre at eventuelt vanntap minimeres hurtig og effektivt. Forbruker og kommunen kan på den måten spare både vann og penger. De intelligente målerne sikrer en langt hurtigere og mer nøyaktig avlesning.

Les mer om digitale vannverk