Intelligent vannstyringsteknologi utgjør hele forskjellen i Ghana

April 25 2017

Ghana Water har investert i 40 000 intelligente målere fra Danmark, for å fjerne landets leveringsutfordringer. Det er ikke bare Ghana som står ovenfor enorme utfordringer som følge av knapphet på vann og ikke-fakturerbart vann, men hele det afrikanske kontinentet. Utfordringer som intelligente målerløsninger kan løse.

Smart vannmåling gir forsyningsleverandørene en enorm mengde med data og kunnskapen de trenger for å kunne holde seg oppdatert på hva som skjer i distribusjonsnettverket. For Ghana vil investeringen i denne teknologien gi mange fordeler for kundene, men den vil også ha en markant positiv effekt på ivaretakelsen av landets begrensede vannressurser generelt. 


I øyeblikket utgjør ikke-fakturerbart vann mer en halvparten av Ghanas totale vannforbruk. Dette kommer av at mange av kundene ikke har montert vannmålere, og fordi man ikke er klar over hvor lekkasjene mellom kunden og leverandøren er.

Prosjektet er det første og største i sitt slag i Ghana, og forventningene til den nye målerløsningen er store. "Ikke-fakturerbart vann utgjør opp til 50 % av vårt vannforbruk. 


Dette er et tall vi virkelig ønsker å redusere med 5 % hvert år, helt til det når 20-25 %. Vi tror dette er mulig ved hjelp av intelligent måling" sier Michael Botse-Baidoo, Chief Manager Project Planning and Development hos Ghana Water.

De intelligente målerne vil ikke bare gi forsyningsleverandørene muligheten til å måle forbrukernes vannforbruk nøyaktig, men også kunne oppdage lekkasjer og finne disse i rørene. Målere som støtter fjernavlesning vil etter planen gjøre selve avlesingsprosessen mye enklere, både for forbrukerne og forsyningsselskapet, da den vil erstatte manuell avlesning av målerne.

I tillegg til en driftsmessig effektivisering, vil fjernavlesing kunne gi forsyningsselskapene mange nye muligheter ut fra dataene de samler inn fra de fjernavleste målerne.

"På mange måter vil denne investeringen hjelpe oss å heve listen for vannmåling i Ghana. Vi ser for oss flere muligheter for optimering av driften som følge av mer nøyaktige data og en bedre innsikt i nettverket vårt, men vi vil også øke inntektene. Smartmålerne vil bli en god investering på lang sikt som følge av deres hardførhet, nøyaktighet og pålitelighet" sier Frederick Christian Lokko, Managing Director hos Ghana Water.
De intelligente målerne leveres av danske Kamstrup. For Kamstrup vil investeringen fra Ghana Water representere den første avtalen for vannmåling i Vest-Afrika, og selskapet ser et stort potensiale for intelligente vannmålere i Afrika generelt.
"Vi forventer at markedet skal vokse raskt i de neste 3-5 årene, og vi følger utviklingen i Afrika nøye" sier Per Trøjbo, Senior Vice President hos Kamstrup. "Og med det lovende prosjektet i Ghana, ser vi starten på et Afrikansk eventyr."
I tillegg til avtalen med Ghana Water, har Kamstrup allerede etablert samarbeid med andre partnere og kunder i Ghanas energiindustri, og har blant annet levert mer enn 100 000 strømmålere til Ghanas strømselskap så langt.

For mer informasjon, kontakt:

Per Trøjbo, Senior Vice President - Vannmålere
T: +45 40 86 11 43