Kamstrup vinner smart metering/AMS ordre til 1 million danske hjem

Stilling, Danmark

DONG Energy velger Kamstrup

Det er i dag blitt offentliggjort, at det blir Kamstrup som løper avgårde med den gigantiske DONG-anskaffelsen på en million fjernavleste el-målere i Storkøbenhavn i Danmark.

Etter en krevende utvelgelsesprosess og i tett konkurranse med over 30 internasjonale selskaper, har det danske energiselskapet DONG Energy Eldistribution nettopp kunngjort at de har valgt Kamstrup som partner frem til 2034 til å gjennomføre oppgaven med å rulle ut og drifte ca. 1 million fjernavleste el-målere.
Den store ordren på DKK 1,8 milliard, er ifølge CEO Per Asmussen et tydelig bevis på at Kamstrup har et særdeles konkurransedyktig set-up, ikke bare på produksjon av kvalitetsmålere, men også når det gjelder installasjon av målere samt innsamling og drifting av målerdata.

Prosjektet er et turnkey-prosjekt basert på Kamstrup’s OMNIA SUITE som både omfatter målere og innsamling av målerdata. 

”Jeg er overbevist om at Kamstrup er den rette partneren for DONG Energy. Cirka 1.500 elnetkunder vil daglig få utskiftet deres målere i perioden 2017 til 2020, og vi vil sammen med Kamstrup gjøre vårt ytterste for at det skjer på en for kundene tilfredsstillende måte,” sier Morten Buchgreitz, konserndirektør i DONG Energy. 

”Med OMNIA SUITE har DONG Energy valgt en løsning som både er robust og sikker. Samtidig tilbyr løsningen et intelligent design som innebærer at ny funksjonalitet kan lastes opp til målerne for å sikre at løsningen også kan leve opp til nye og fremtidige krav”, forteller Per Asmussen.

Med fjernavleste el-målere og innføring av timeavregning i Danmark, vil elnet-kundene fremover få målt sitt energiforbruk en gang i timen. Måling på time-nivå er en forutsetning for at det kan skapes et mer fleksibelt elmarked og med mulighet for bedre utnyttelse av den nåværende energiproduksjonen.