Per Asmussen forlater stillingen som CEO for Kamstrup

Av helsemessige årsaker vil Per Asmussen slutte i sin stilling som CEO for Kamstrup A/S. Siden han var involvert i en bilulykke i 2014 har Per Asmussen slitt med hodepine og nakkesmerter, og dette har forhindret ham fra å jobbe fulltid. 

Per Asmussen har vært CEO hos Kamstrup siden 2007, og har ledet selskapet i en periode med stor vekst. Kamstrups styreformann, Jørgen Wisborg, uttaler: "Vi må dessverre se at Per Asmussen forlater Kamstrup på grunn av helsen. Under Per Asmussens ledelse har Kamstrup mer enn doblet omsetningen og firedoblet fortjenesten. Per Asmussen har hatt et sterkt fokus på produktutvikling, og Kamstrup er derfor godt posisjonert i markedet, og har mange spennende produkter i utvikling. Kamstrup har gode muligheter til å øke markedsandelene og fortsette den sterke veksten. Det er gode indikasjoner på at første kvartal 2017 vil bli det beste kvartalet i Kamstrups historie siden starten." 

"Kamstrup er i startfasen av en spennende utvikling av nye teknologier, slik at forsyningsleverandørene kan optimere driften sin på faktabasert og reell informasjon. Jeg ser en lys framtid for Kamstrup, og jeg er sikker på at min etterfølger vil få den mest spennende jobben i Danmark" legger Per Asmussen til. 

Styret vil i samarbeid med Steen Gerhard Executive Services starte jakten på en erstatter for Per Asmussen, som vil fortsette i stillingen fram til en erstatter er på plass. 

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Jørgen Wisborg på +45 89 32 22 11.

Kamstrup produserer intelligente løsninger for måling og optimering av vann-, varme- og strømforsyning globalt. Selskapet med hovedkontor i Stilling, Danmark, har 1200 ansatte i 24 land, og forventer en omsetning på to milliarder DKK i 2017.