Enighet mellom Kamstrup og Axioma Metering i internasjonal patentstrid

27. oktober 2021

19. oktober 2021 kom Kamstrup A/S (DK) og Axioma Metering UAB (LT) til enighet i en patentstrid som har pågått i to og et halvt år. Fra 2019 til 2021 gjorde Kamstrup A/S, som produserer ultralydbaserte strømningsmålere under varemerket MULTICAL®, patentrettighetene sine gjeldende overfor Axioma Metering og deres forhandlere. Axioma Metering, som produserer ultralydbaserte strømningsmålere som blir solgt under varemerket QALCOSONIC® W1, bestred Kamstrups påstand om at deres patentrettigheter ble krenket.

Partene har nå kommet til enighet, og Kamstrup har trukket tilbake alle sivile søksmål. Tilsvarende har Axioma Metering nå trukket tilbake sine krav om å få ugyldiggjort patentene til Kamstrup. Partene har blitt enige om å holde detaljene rundt forliket konfidensielle.

Axioma Metering UAB og Kamstrup A/S