Kamstrup fortetter veksten

Årsrapport 2018

Kamstrup, som er global tilbyder av intelligente målerløsninger for strøm og vann, har offentliggjort en rekordstor omsetning for 9. år på rad, med en total omsetning på 2,4 milliarder DKK (EUR 320 millioner) i 2018. Resultatet før skatt i 2018 ble hele 297 millioner DKK (EUR 40 millioner).

Resultatet befester ytterligere Kamstrups posisjon som en av lederne innen digitaliseringen av vann- og energiforsyningsnettverkene over hele verden ifølge Kamstrups CEO, Kim Lehmann.

"Kamstrups fortsatte vekst er et testament på vårt utrettelige søken etter å kunne hjelpe forsyningsleverandører med mer effektive måter, og Kamstrup kan sikre rent vann og energi til maksimalt antall personer. Ved å hele tiden lete etter smartere måter data kan brukes på, leverer vi konkrete verdier til våre kunders drift, slik at de kan høste inn belønningen ved at de sparer tid, ressurser og penger" sier Lehmann.

Vekst drevet av store prosjekter
Både segmentene varme/kjøling og vann opplevde vekst i markedsandelene i 2018, men det var elektrisitet som hadde størst fremgang, med store prosjekter som Agder Energi i Norge og Radius i Danmark. Det siste av disse dreide seg om 700 000 målere som ble montert innen utgangen av 2018, og antallet vil nå en million innen utgangen av dette året.

Et annet grep innen digitaliseringen av energinettverk er det siste store prosjektet med ESB Networks i Irland. Et konsortium bestående av Kamstrup og Siemens vant en kontrakt om levering av en smartmålingsløsning som inkluderer 250 000 strømmålere, et fjernavlesningssystem og et system for databehandling.

Kontinuerlig teknologiske investeringer
Kamstrup har vært tro mot bedriftens DNA, og har fortsatt å investere i utvidelse og nye produktutviklinger i 2018, og har ansatt nesten 200 nye ansatte. Kamstrup har lansert flere nye analyseverktøy for bransjen i året som har gått, og som er utviklet sammen med danske forsyningsleverandører, som har vist stor interesse i mulighetene til bedre lokalisering av lekkasjer, varmetap, ustabilitet og overbelastning i nettverket.

Kamstrup forventer å fortsette den høye investeringen i innovativ teknologisk utvikling.

Videre utvidelse
2018 innebar også at Kamstrup fortsatte den globale ekspansjonen ved at det ble

åpnet kontor i Canada og Italia, og det forventes at antallet nye kontorer vil øke i framtiden.

"Med de resultatene vi ser i land som Danmark, er muligheten til å skape store ringvirkninger med digitalisering stort. Dermed vil vi investere tungt i de markedene der vi ser potensiale, og det vil representere en stor del av vår forventede vekst de neste 10 årene" sier Lehmann.

"FNs bærekraftsmål 6 og 7 prøver å sikre rent vann og sanitære forhold, og rimelig og ren energi. I samarbeid med forsyningsleverandørene så mener vi at vi kan skape reell framgang gjennom en digitalisering av distribusjonsnettverkene. Med data og teknologi vil forsyningsleverandørene kunne redusere avfallet og bedre utnytte vann- og energiressurser, både for å forbedre driften, men ikke minst for de globale samfunnene" fortsetter han.

Han legger til at Kamstrup i 2019 går inn i sitt tiende år på rad med rekordomsetning.

"Med de resultatene vi ser i land som Danmark, er muligheten til å skape store ringvirkninger med digitalisering stort. Dermed vil vi investere tungt i de markedene der vi ser potensiale, og det vil representere en stor del av vår forventede vekst de neste 10 årene" sier Lehmann.