Rekordomsetning og avkastning for Kamstrup i 2017

Årsrapport 2017

20. mars 2018

Åtte påfølgende år med vekst i toppklassen for den globale lederen innen intelligente må-lerløsninger. Vellykkede produktlanseringer og en tydelig digital ambisjon sikrer fortsatt vekst.

Kamstrup, en verdensledende tilbyder av intelligente målerløsninger for energi og vann har offentliggjort en rekordstor omsetning for 8. år på rad, med en total omsetning på DKK 2,1 milliarder (EUR 282 millioner) i 2017. Avkastningen før skatt kom opp i hele DKK 311 millioner (EUR 42 millioner). 

Kamstrups nye CEO, Kim Lehman, som overtok stillingen i starten av 2018, sier at han ikke kunne ha ønsket et bedre utgangspunkt:

"Kamstrup er et veldrevet firma med en klar visjon for framtiden. Vi ønsker å skape framgang for våre kunder ved å introdusere nye digitale muligheter. Ett av våre mål er at en dag vil en milliard mennesker ha rent vann fra et distribusjonsnettverk som bruker Kamstrups intelligente løsninger" sier Kim Lehmann.

Kamstrup har greid å øke markedsandelen for strøm- og varmemålere. Selskapet har i 2017 og de foregående årene vunnet og startet utrullingen av store prosjekter, som for eksempel Radius-prosjektet, eid av det danske energiselskapet Ørsted, der en million fjernavleste strømmålere blir montert i København og omegn.

I markedet for vannmålere opplever Kamstrup en fortsatt økende etterspørsel etter intelligente målerløsninger. Selskapets mål om å være ledende innen overgangen fra mekaniske til intelligente målere har ført til en tosifret vekst. Som en følge av dette så åpnet selskapet et nytt vannsenter i 2017. Et senter som fører en ny høyteknologisk produksjon som vil støtte selskapets sterke fokus på automatisering, digitalisering og produktutvikling.

Den raske veksten innen forretningsområde for vannmålere i USA har også ført til at det er åpnet produksjonsanlegg utenfor Skandinavia.

"I siste del av 2017 etablerte vi ett nytt produksjonsanlegg i Atlanta, Georgia, og dette har samme høye automatiseringsnivå som de eksisterende produksjonsanleggene. Denne etableringen er en markering av vårt mål om å etablere oss nærmere kundene, og å være en fleksibel partner" sier Kim Lehmann.

Alle de andre produksjonsanleggene er i dag plassert ved hovedkvarteret i Danmark.

Nye produktlanseringer i 2017 inkluderte også en oppgradering av målere og integrering av IoT-teknologi i eksisterende løsninger.

 "Som en ledende aktør innen digitalisering, og ved å ha et stort fokus på utvikling av analytiske verktøy som kan utnytte data fra målere, gir vi kundene våre muligheten til å redusere tap av vann og energi. En datadrevet innsikt i distribusjonsnettverket er et kritisk element for forsyningsselskapene når de skal opti-mere driften" sier Kim Lehmann.

Den kontinuerlige investeringen i innovasjon og markedsutvidelse har ført til en økning av arbeidsstokken med mer enn 100 nye stillinger i 2017. For å kunne finne ansatte med høy kompetanse innen R&D, har sel-skapet nylig også utvidet med en ny utviklingsenhet for programvare i Malaga, Spania. Kamstrup har planer om å utvide med det samme antallet nye stillinger også i 2018. 

"Vi vil fortsette utvidelsen vi er inne i, og vi forventer at vi vil øke markedsandelene i 2018 ved å investere tungt i utvikling av markeder og produkter, automatisering og digitalisering" sier Kim Lehmann.