Kamstrup, en av verdens ledende leverandør av intelligente målerløsninger, har i selskapets årsrapport offentliggjort en rekordstor omsetning i 2015.

Som en oppfølging til den forrige rekorden på EUR 186 millioner som ble satt i 2014, har Kamstrup offentliggjort en årlig omsetning på EUR 204 millioner i 2015 med en fortjeneste på EUR 27 millioner før skatt. Som forventet er fortjenesten før skatt lavere enn i 2014 som følge av selskapets nederlandske gassdivisjon dette året. 

I 2015 opplevde det globale markedet for strøm og vann en moderat vekst, mens markedet for varmemålere stagnerte. På tross av økt konkurranse greide Kamstrup å øke markedsandelen i flere viktige markeder i 2015, og har vist en organisk vekst på 13 %.

Selskapets vekst var spesielt stor i det globale vannmarkedet, og et økende antall vannverk over hele verden er i ferd med å oppdage fordelene med intelligente løsninger for vannmåling.

En av årsakene til den økte omsetningen er den store investeringen Kamstrup fortsatt har på produktutvikling. Dette ga flere nye løsninger som ble lansert i 2015, og den mest merkbare var en ny intelligent nettverksløsning for overvåkning av trykk og lekkasjer i hele distribusjonsnettverket for vann. Investeringen i utvikling har også bidratt til over 100 nye stillinger hos Kamstrup i 2015. Antallet overstiger nå 1000, noe som er et historisk øyeblikk for den danske løsningstilbyderen, 25 år etter at de bestemte seg for å gå fra en ren mekanisk løsning til et rent fokus på elektroniske løsninger.
De store investeringene i produktutvikling gjør det økonomiske resultatet for 2015 enda mer imponerende, og gjør at Kamstrup vil kunne øke markedsandelen og omsetningen ytterligere i 2016 sier CEO, Per Asmussen.

Med en videre vekst forventer selskapet å skape rundt 100 nye stillinger i 2016, spesielt innen utvikling og salg.

Kamstrup fikk i 2015 sin største ordre noen sinne når de fikk en kontrakt fra DONG Energy om levering av 1 million intelligente strømmålere til København, Danmark. Et nytt kontor ble også nylig åpnet i Istanbul, Tyrkia, og dette øker antall land hvor Kamstrup er representert med salgskontor til 24.
"Vi har heist seilene for å fortsette veksten som følge av investeringene våre i produktutvikling og produksjonsteknologi. De nye løsningene vi har skapt, har sikret vår konkurransedyktighet og posisjonen som bransjeleder. Vi forventer også vekst i 2016 og en noe høyere inntjening enn i 2015, primært som følge av vekst i eksportmarkedene, og da spesielt i vannsektoren. Vi vil fortsette vår tunge investering på disse områdene for å sikre at Kamstrup fortsatt er ledende innen utviklingen av intelligente målerløsninger" sier Per Asmussen.