Hvorfor sløse bort vann?

World Water Day 2017

Vann er...

Vitalt ... Dyrebart ... Begrenset ... Vårt ansvar

Hvert år fremhever World Water Day et spesielt vannrelatert emne. Dette er en god mulighet til å feire vann som en av våre mest vitale ressurser, og stoppe opp å tenke på hvordan vi kan ta vare på det for de neste generasjonene. 
 
Under temaet "Water and Wastewater" vil World Water Day 2017 fremheve de forskjellige aspektene av bærekraftig bruk av vann. I denne settingen må vi spørre oss selv hvordan vi kan løse de globale vannutfordringene. Dette siden det forventes at den globale etterspørselen etter vann vil stige med 50 % innen 2030. Så vann må håndteres nøye fra uthenting av ferskvann, behandling av dette og distribusjon, innsamling og etterbehandling.
Kamstrup leverer innovative løsninger som hjelper vannverk med å leve opp til deres ansvar i deres del av vannsirkelen: Levere sikkert og rent vann til miljøene de betjener, samtidig som de sparer på vann og hjelper kundene sine med det samme. Vi mener at ved å jobbe sammen så kan vi redusere vanntapet og gjøre vannsparing til en håndterbar oppgave.
 
Oppdag hvordan du kan optimalisere vanndistribusjonen, slik at du kan redusere vanntapet og lære hvordan kundene, sluttbrukerne, kan være en verdifull komponent i å låse opp et stort vannsparingspotensiale.

Hvordan kan du bidra?

Kampen mot vannsløsing og ikke-fakturerbart vann starter med å kartlegge hvordan og hvor godt du utnytter vannressursene. Siden det er bare når du har kunnskap om hvor stort vanntapet er i distribusjonsnettverket ditt at du kan starte å redusere ikke-fakturerbart vann proaktivt.
 
Lær mer om vannsløsing og ikke-fakturerbart vann, og last ned vårt faktaark med konkrete forslag til reduksjon av begge.

Vanntap og ikke-fakturert forbruk er en global utfordring, men med de rette løsningene
kan vi overvinne det. Sammen.

En Kamstrup-løsning


En vannmålerløsninger fra Kamstrup representerer neste generasjon med smarte forbruksmålere. Ved å kombinere den siste ultrasoniske teknologien med fjernavlesning tilbyr vår vannløsning kundene den største kontrollen, effektiviteten og fleksibiliteten.

Smarte vannmålere for husholdninger og industriell bruk