Vann
Smartmåling
Internet of things (IoT)

Slipp fri det fulle potensialet

Trådløs kommunikasjon for smartmåling

En ny realitet for smartmåling

Tiden for bruk av smartmåling til kun fakturering er over. I dag tilbyr smarte målesystemer forskjellige tjenester som er verdifulle både for forsyningsselskapet og sluttkunden. 

Disse tjenestene har endret kravene til hvordan data hentes ut av målerne, og også de tekniske kravene for disse systemene. Nå er holdbarhet og pålitelighet avgjørende egenskaper for å sikre datakvaliteten og støtte det økende antallet målere.  

Med den forventede utviklingen av tilkoblede enheter, må den trådløse kommunikasjonen for innsamling av data fra smartmålere settes sammen nøye, slik at den dekker både dagens og framtidens behov.

Forsyningsselskapet kan utnytte et stort utvalg av alternativer når de konstruerer infrastrukturen til smartmåling. Men siden ingen løsning passer for alle, representerer de alle et kompromiss mellom ønskede funksjoner og uønskede konsekvenser.
  
Last ned faktaarket og lær mer om fordelene og ulempene ved noen av de mest egnede metodene for sammensetningen av framtidens infrastruktur for smartmåling.

Tilkobling som en del av Internet of Things (IoT)

I dag er mange forskjellige gjenstander i dagliglivet koblet til internett. IoT-verdenen har blitt en realitet. Smartmåling blir ofte sett på som en drivkraft innen realisering av IoT, men hvordan kan utviklingen av smartmåling sammenholdes med utviklingen innen IoT og trådløs kommunikasjon generelt? 
 
Dette er et viktig spørsmål siden IoT fører med seg helt nye utfordringer innen tilkobling og kommunikasjonsteknologi. Last ned faktaarket og lær mer.

Potensialet til dataanalyse

Forsyningsselskapene leverer ikke bare en ressurs. De leverer et utvalg av tjenester som alle er basert på datainnsamling fra målere ute i feltet. Med detaljerte analyser kan forsyningsselskapene bruke data til å redusere produksjons- og distribusjonskostnadene, forbedre kundeservice og tilby konsulentbistand for optimalisering av energibruken. Men detaljerte data krever en robust og pålitelig kommunikasjon, og dette er en viktig faktor når man skal designe og utvikle et system med smartmåling. Lær mer om dette i dette faktaarket.