Varme
Fjernvarme
Ressursstyring
Nettinfrastruktur

Fyll inn de tomme feltene og spar penger med smarte målerdata

Av Steen Schelle Jensen, Head of Product Management hos Kamstrup

Det å koble data fra smarte varmemålere med fakta om rørene kan føre en til drastisk endring i hvordan fjernvarmeverk planlegger, drifter og vedlikeholder distribusjonsnettverket. Som et resultat vil det å forbedre ressurshåndteringen og redusere varmetapet i nettverket kunne skape et stort innsparingspotensial.

Mens forsyningsselskaper har tidligere fokusert på å bruke data for å forbedre energibesparelsen i enkelte bygninger, tapping inn potensialet i en forbedret infrastruktur krever at de ser nærmere inn i distribusjonsnettverket som forbinder forsyningsselskap og sluttbrukerne.

Fokusere på nettverket
Distribusjonsnettverket gir spesielt to muligheter for store innsparinger: Reduksjon av varmetapet og forbedring av ressurshåndteringen. Begge krever mer generelle beregninger basert på teori, antakelser eller luftbasert termografi, og disse løsningene gir bare et utsnitt av nettverket, og ingen oversikt over den reelle tilstanden og utviklingen av det. Det er behov for en mer hyppig faktabasert kunnskap.

Leverandørene har allerede strømnings-, temperatur- og i enkelte tilfeller en trykksensor i hver bygning som er koblet til fjernvarmenettet: Smarte varmemålere som sender data hver time, 365 dager i året. Men, data alene, selv om de er nøyaktige og hyppige, er heller ikke nok. Data blir først virkelig verdifulle når du bruker de på rett måte.

”Beregningene til dette verktøyet er svært nøyaktige og relevante som grunnlag for optimalisering av infrastrukturen, både når det gjelder reduksjon av tap og prioritering av investeringene i vedlikehold og kapasitet i nettverket.” 

- Steen Schelle Jensen, Head of Product Management hos Kamstrup

Avansert kartlegging av varmetap
Kamstrup har, i samarbeid med våre kunder, skapt et verktøy som kobler informasjon fra målerne med fakta om anleggets nettverk av rør. Beregningene til dette verktøyet er derfor svært nøyaktige og relevante som grunnlag for optimalisering av infrastrukturen, både når det gjelder reduksjon av tap og prioritering av investeringene i vedlikehold og kapasitet i nettverket.

Nettverkstap er kanskje den største kostnadsdriveren for fjernvarmeverk, slik at potensialet ved å eliminere det er enormt. Ved å kombinere temperatur- og strømningsmålinger fra energimålere med informasjon om lengden og størrelsen til rørene gjør at det er mulig å beregne temperaturen i alle deler av nettverket, og nøyaktig kartlegge varmetapet.

Hvis videresendingstemperaturen til et bygg er lavere enn forventet, så kan dette indikere at rørisolasjonen ikke er tilstrekkelig, at det finnes et defekt servicerør eller at en måler er feil montert slik at inntektene er for lave. Hvis den er høyere enn forventet så kan det indikere en lekkasje, eller kanskje en ukjent eller feiljuster viderekobling som skaper en sirkulasjon som holder nettverkstemperaturen oppe. Uavhengig av hva årsaken er, så er det å vite den reelle tilstanden til nettverket det beste utgangspunktet for å kunne handle.

Lastovervåkning av nettverk
Etter hvert som flere og flere bygninger kobles til fjernvarmenettverket, må leverandørene hele tiden vurdere kapasiteten. Siden bygging og utvidelse av infrastrukturen krever tunge investeringer, er logistisk omfattende og tidkrevende, så er det stor verdi i å maksimere utnyttelsen av den eksisterende kapasiteten. Dette gjør at leverandørene kan prioritere og utsette investeringer i ny infrastruktur. I tillegg vil det å vite den eksakte kapasiteten hjelpe til med å redusere faren for at nye rør overdimensjoneres.

Ved å koble strømningsmålinger fra energimålerne i et spesifisert område med detaljerte rørkarakteristikker, så vil leverandørene få et nøyaktig bilde av belastningen over hele nettverket. Dette vil bekrefte om det er samsvar mellom anleggs antakelser og realiteten, pluss at det gir viktig kunnskap for framtidige utvidelser i leveringsområdet. Og fakta er enklere å konvertere til penger enn magefølelse.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6