Vann
Distribusjonsnettverk
Trykksensor
Vanntap

Detaljert kunnskap om nettverket ditt

Kamstrup introduserer en ny løsning for overvåkning av trykk og strømning i distribusjonsnettverk

Kamstrups nyeste løsninger for smart avlesning består av tre nye produkter som vil åpne for nye muligheter for innhenting og behandling av data relatert til forbruk, trykk og vanntap i distribusjonsnettverket:
 
En ny trykksensor, en ny løsning for distriktsmålinger og en større oppdatering av det populære måleravlesningssystemet READy med nye verktøy for databehandling og analysering.
Med denne nye smarte målerløsningen kan vannverkene fokusere på feilsøking og handle der behovet er størst.
 
Lekkasjer identifiseres raskere, vanntapet reduseres, og trykket kan optimeres for å sikre at kundene er fornøyde. Strømforbruket minimeres og antallet rørbrudd reduseres.

Distriktsmåling

MAG8000

Kamstrups nye løsning for distriktsmålinger gjør at vannverkene kan dele opp distribusjonsnettverket og dermed målrette feilsøkingen. 
 
I tillegg skaper løsningen det optimale grunnlaget for analyse av både vanntapet og forbruket nattestid. Løsningen består av en MAG8000 vannmåler som er koblet til en READy Gateway kommunikasjonsenhet.

READy Manager

Kamstrup har oppgradert det populære måleravlesningssystemet READy sammen med det tilhørende programmet for dataanalyse og visualisering, READy Manager. Oppgraderingen vil sette vannverkene i stand til å maksimere utnyttelsen av dataene og fokusere innsatsen der behovet og effekten er størst. 
 
Blant annet får du tilgang til: 
• Kunnskap om størrelsen på vanntapet
• Overvåkning av trykket og plutselige trykkøkninger
• Visualisering av forbruket med alarmer
• Prioriterte avlesninger hvert 5 minutt på opp til 50 målere
• Geografisk oversikt over nettverket og målerne ved hjelp av en innebygget Google maps-funksjon

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6