Vann
Ikke-fakturert vannforbruk
Kostnadsadministrasjon
Lekkasjedeteksjon

Vannbalanse og lekkasje

Automatisk måleravlesning gjør at du kan utføre vannbalanse daglig og oppdage lekkasjer og brudd i nettet

Vannbalanse og lekkasje

Forutsetninger for ikke-fakturert forbruk

Vannmengde som pumpes ut (m³/år)
Nivå av ikke-fakturert forbruk (m³/år)

Kostnader for ikke-fakturert forbruk

Est. reduksjon av ikke-fakturert forbruk på grunn av oppdagelse av lekkasje (m³/år)
* Snitt kostnad for vannproduksjon (NOK/m³)

* Navn er obligatorisk
* Navn er obligatorisk
* E-post er påkrevd
*Firma er påkrevd
* Postnummer er påkrevd
* By er påkrevd
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Beviser

Investering i smart vannmåling

Oppegård kommune, Norge

Minimer vanntapet

Beskytt inntekten med nøyaktig måleravlesning

Relaterte beregninger