Vann
Vanntap
Smartmåling

Frostskader og vanntap

Automatisk måleravlesning gjør at du kan avdekke målere som står i fare for å få frostskade og forhindre vanntap

Frostskade og vanntap

Kostnader for skifte av måler

Antall skifter relatert til frost (målere/år)
* Snitt kostnad for skifte av måler (NOK/måler)

Kostnader for vanntap

Est. antall brudd på grunn av frost (brudd/år)
* Snitt vanntap per brudd på grunn av frost (m³/brudd)
* Snitt kostnad for vannproduksjon (NOK/m³)

Totalt

Kostnader for skifte av måler
+ Kostnader for vanntap

* Navn er obligatorisk
* Navn er obligatorisk
* E-post er påkrevd
*Firma er påkrevd
* Postnummer er påkrevd
* By er påkrevd
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Beviser

Neste generasjons intelligente målerløsninger er en god forretningsinvestering

Water-link vannverk, Antwerp, Belgia

80% av alle målere leses av automatisk av søppelbiler

Langeland vannverk, Danmark

Relaterte beregninger