Varme
Vann
Måleravlesning
Energieffektivitet

“Drive-by” måleravlesning

“Drive-by” måleravlesning gjør at du kan redusere kostnader relatert til manuell innsamling av målerdata

“Drive-by” måleravlesning

Kostnader for manuell måleravlesning

Antall målere som skal leses av meters/year
* Kostnad for manuell måleravlesning (NOK/målere)

Kostnader for “drive-by” måleravlesning

Antall målere som skal leses av (målere/år)
* Kostnad for “drive-by” måleravlesning (NOK/måler)

Totalt

Kostnader for manuell måleravlesning
- Kostnader for “drive-by” måleravlesning

* Navn er obligatorisk
* Navn er obligatorisk
* E-post er påkrevd
*Firma er påkrevd
* Postnummer er påkrevd
* By er påkrevd
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Beviser

80 % av alle målere leses av automatisk av søppelbiler 

Langeland vannverk, Danmark

Driftsoptimalisering og forbedret kundeservice med fjernavlesning

Assens Vannverk og Assens Fjernvarme

Relaterte beregninger