Vann
Måleravlesning

Automatisk måleravlesning

Automatisk måleravlesning gjør at du kan redusere kostnader relatert til manuelt å samle inn målerdata

Automatisk måleravlesning

Kostnader for manuell måleravlesning

Antall målere som skal leses av (målere/år)
* Kostnad for manuell måleravlesning (NOK/måler)

* Navn er obligatorisk
* Navn er obligatorisk
* E-post er påkrevd
*Firma er påkrevd
* Postnummer er påkrevd
* By er påkrevd
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Beviser

Alle fordelene med fjernavlesning av vannmålere

Västervik Environment & Energy Ltd. Sverige

Driftsoptimalisering og forbedret kundeservice med fjernavlesning

Assens Vannverk og Assens Fjernvarme

Relaterte beregninger