Vann
Automated Meter reading (AMR)

Automatisk måleravlesning

Automatisk måleravlesning gjør at du kan, sammenlignet med “drive-by”, redusere kostnader relatert til å samle inn målerdata

Automatisk måleravlesning

Kostnader for automatisk måleravlesning

Antall målere som skal leses av (målere/år)
* Kostnad for “drive-by” måleravlesning (NOK/måler)

* Navn er obligatorisk
* Navn er obligatorisk
* E-post er påkrevd
*Firma er påkrevd
* Postnummer er påkrevd
* By er påkrevd
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Beviser

80 % av alle målere leses av automatisk av søppelbiler

Langeland vannverk, Danmark

Investering i smart vannmåling

Oppegård kommune, Norge

Relaterte beregninger