Vann
Kostnadsadministrasjon
Vanntap
Lekkasjedeteksjon

Let's talk about

the value of data

I vannbransjen er det mye snakk om dataenes verdi. Men hva kan ditt vannverk faktisk dra nytte av når det gjelder en mer proaktiv bruk av målerdata? Det kan være et vanskelig spørsmål å besvare. Men det trenger ikke være det.

Vi har gjort det enkelt for deg å dele den vanskelige prosessen med automatiske måleravlesninger opp i mindre, mer håndterlige deler. Det er bare å klikke på emnene du ønsker å vite mer om nedenfor. Ved å bruke fakta og tall fra din hverdag så får du en oversikt over hvilket potensiale som ligger foran deg.

Ha er målerdataene dine verdt?

Hvis du bryter ned prosessen med smart vannmåling til mindre deler og skiller ut områdene med størst potensiale, kan du gjøre en mer nøyaktig og relevant beregning av fordelene som hyppigere data kan gi for ditt anlegg.

Les artikkelen vår for å prioritere og kvantifisere potensialet til dine målerdata.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6