Varme
Nøyaktighet
Måleravlesning

Langvarig nøyaktighet

Riktig fakturering krever pålitelige data og riktig måling

Energimåleren er et måleinstrument på samme måte som en bensinpumpe eller vekten hos en slakter. Kundene stoler på at de er nøyaktige, noe de også må være. Det er nettopp derfor det blir viktig å demonstrere nøyaktigheten. Energimåleren er det viktigste referansepunktet mellom tjenesteleverandøren og kunden. Og siden energimåleren fungerer som tjenesteleverandørens kassaapparat, er den også et svært fornuftig punkt. Dersom en kunde mistenker at energimåleren er unøyaktig, kan det destabilisere forholdet og gjøre det vanskeligere å gå inn i en dialog også for andre problemer. Våre energimålere gjennomgår en rekke tester, både av lokale og internasjonale myndigheter, for å dokumentere at de måler stabilt over tid. Tester viser en betydelig forskjell mellom de forskjellige målerne når det kommer til stabilitet på målingene.

Kamstrup lansert sin første ultrasonisk måler i 1991. Den ultrasoniske måleren har vist seg å være en svært pålitelig teknologi, og har siden den gang blitt ytterligere utviklet flere ganger med et skarpt fokus på å bedre stabiliteten til målingene over hele levetiden til produktet.

Målestabilitet

Dokumentasjon av riktig måling og pålitelige data for strømforbruk
For å sikre stabiliteten til målingene, er våre gjennomstrømningssensorer sendt inn til en typegodkjenning i henhold til standarden EN 1434, som inkluderer en test som måler stabiliteten til gjennomstrømningssensorens målinger, en test som foregår over 2400 timer.

Den omfattende testen på 4800 timer av den tyske fjernvarmearbeidsgruppen (AGFW) tester også produktet for slitasjestyrke. I tillegg har Kamstrup utført gjentatte tester av brukte gjennomstrømningssensoren på tilfeldige steder, noe som er obligatorisk i Danmark hvert sjette år. Med denne bakgrunnen kan vi dokumentere at våre varmemålere måler korrekt og leverer pålitelige data når det gjelder forbruk, selv etter 15 års drift. 

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6