Varme
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Digitalisering
Smartmåling

Energieffektiv varmeforsyning

Fjernvarme i den nye energivirkeligheten

Smartmåling danner grunnlaget for høy energieffektivitet ved å tilføre oversikt og databasert kunnskap

Den nye energivirkeligheten krever et integrert og intelligent energisystem med fjernvarme som en naturlig hjørnesten. Men forbedring av energieffektiviteten og omstilling til fornybare energikilder og overskuddsvarme krever et nivå av oversikt i fjernvarmesystemet som kun kan oppnås med hyppige og nøyaktige måledata.

Dette gir smartmåling en avgjørende rolle som et verktøy for å håndtere utfordringene i det integrerte energisystemet og, minst like viktig, som en plattform for å utnytte de mulighetene dette gir. I dette faktaarket beskriver vi en ny energivirkelighet og rollen fjernvarme har i denne. Vi ser nærmere på hva som kjennetegner det intelligente energisystemet og avdekker viktigheten av effektivitet og oversikt i hele energikjeden, hele veien frem til sluttbrukeren.

Til slutt tar vi en sniktitt på hva som vil påvirke og drive fjernvarme i fremtiden. Last ned ditt eksemplar av vårt faktaark nå og få vite mer.

Tid for å skifte fokus og heve listen

Fjernvarme står i sentrum i et fullt ut integrert energisystem hvor etterspørselen tilpasses den fluktuerende produksjonen basert på fornybar energi og overskuddsvarme – men det vil kreve mye større fleksibilitet enn vi har i dag.

Det innebærer at de tilgjengelige energiressursene utnyttes så effektivt som mulig, samtidig med at det dannes ideelle forhold for integrering av fornybar energi.

Last ned vårt faktaark og lær mer om hvordan høyere energieffektivitet går hånd i hånd med lavere temperaturer og mer fleksibel distribusjon.

Innsyn og oversikt åpner nye muligheter

Innsyn og oversikt er en forutsetning for høy energieffektivitet og selve grunnlaget for energiskiftet.

For å kunne innfri effektivitetsmålene og kjøre produksjonen nærmere grensen, må forsyningsselskapene vite nøyaktig hva som skjer i nettverket – spesielt ved kritiske punkter – til enhver tid. Smarte energimålere gir forsyningsselskapene en detaljert oversikt over den faktiske tilstanden i distribusjonsnettverket, og det åpner for optimalisering i sanntid.

Gjennom hyppige måleravlesninger helt ned til timebasis, eller til og med hvert femte minutt, kan forsyningsselskapene overvåke og styre nettverket på enklere måter. Dette åpner for driftsoptimalisering og reduksjon av tap. Dessuten gir hyppige målerdata fra smartmålinger forsyningsselskapene mulighet til å identifisere og hjelpe sluttbrukere som trenger råd om energieffektiv adferd.

Bevissthet kan også skape mer energieffektive sluttbrukere, og det gagner både dem selv og driften av forsyningsselskapet.

Vi driver vi teknologien videre – sammen

En energimåleløsning fra Kamstrup representerer den neste generasjonen innen smartmåling. Ved å kombinere den nyeste teknologien, fjernavlesning og en framtidsrettet lekkasjeovervåking, så får forsyningsselskapene med våre varme- og kjøleløsninger den beste kontrollen, effektiviteten og fleksibiliteten på markedet.

Last ned ditt eksemplar av vårt faktaark og se hvordan du kan navigere under de nye forholdene med digital varmeforsyning.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6