Vann
Varme
Datasikkerhet
Datapålitelighet
Målerdataadministrasjon

API-tilgang for enkel deling av data fra READy med andre

Hva er API Access?

Kamstrups API Access gir deg en sikker utveksling av data mellom READy og andre systemer, som kundeportaler, GIS eller SCADA. Dermed kan du skape et digitalt økosystem der informasjonen fra de forskjellige systemene er delt, slik at du får bedre kundeservice, optimalisert drift og forbedring av eksisterende arbeidsflyt.

API Access er et tilleggsmodul i READy for de som ønsker en enklere overføring av data på en sikker måte mellom sine systemer. API Access er tilgjengelig for eksisterende READy-kunder som hoster løsningen hos Kamstrup. Den er ikke tilgjengelig for lokale installasjoner av READy. Du vil fortsatt ha alle de funksjonene i READy som du allerede kjenner, mens API Access gir deg en mer fleksibel levering av informasjon, og en integrert brukeropplevelse når du bruker READy.

Kamstrup tilbyr en sikker løsning der forsyningsleverandører og tredjepartsutviklere kan utvikle og teste forespørsler via API Access i et testmiljø, også kalt en «sandbox» eller sandkasse på norsk. Med dette alternativet er det mulig å sikre at integrasjonen og applikasjonen er robust før den implementer i driftsmiljøet.

Hva er et API?

API er en forkortelse for «application programming Interface» (programmeringsgrensesnitt på norsk) og er kode som fungerer som en bro mellom forskjellige systemer - ofte fra forskjellige leverandører, slik at to eller flere systemer kan kommunisere og dele data uavhengig av underliggende arkitektur eller teknologi.

Sammenligning av API Access med eksportfunksjonen i READy. Hva er forskjellen?

Her har vi satt opp noen av de viktigste forskjellene, slik at du kan sammenligne egenskapene til API Access med de til eksportfunksjonen i READy. Når du integrerer Kamstrups API Access vil du fortsatt ha tilgang til eksportfunksjonen i READy – du bare legger til flere funksjoner, og åpner for en mer effektiv dataoverføring, og en større kontroll når du jobber med målerdata.

Eksportfunksjonen i READy

READy API Access

Regelbasert dataeksport
Med den innebygde eksportfunksjonen i READy Manager må du deklarerer om dataene skal lagres hver time, daglig, ukentlig eller månedlig. Eksporten vil da bli kjørt i henhold til den fast eksportplan, med hver time som høyeste frekvens.
Hendelsesbasert dataeksport
Med utvidelsen API Access i READy Manager kan du sette opp at data blir overført automatisk når spesifiserte hendelser oppstår, eller når dataene er klare i READy, framfor en fastlåst eksportplan.
Forsinkede alarmer
Selv om alarmer (info-koder) er tilgjengelig i READy kort tid etter at er utløste i en fysisk måler, må du kontrollere i READy manuelt for å få informasjon om de, eller vente til neste eksport av alarmer, som ikke vil skje før neste planlagte eksport.
Varsel om alarmer til rett tid
Du kan abonnere på alarmer (infokoder) når API Access er integrert i READy Manager. Dette betyr at du vil motta et varsel om det med en gang det er en alarm i READy, og informasjonen om den vil være tilgjengelig via API Access.
Enveis dataeksport
Eksportfunksjonen i READy har kun et formål: Hente ut data fra READy og gjøre disse tilgjengelig utenfor READy Manager. Import av informasjon til READy med eksportfunksjonen i READy er ikke mulig.
Toveis datasynkronisering
API Access overfører også data fra READy til andre systemer, men gjør også at andre systemer kan sende endringer i grupper, monteringspunkt og målere tilbake til READy.
Standard databeskyttelse
Data som er eksportert ved hjelp av den innebygde eksportfunksjonen i READy Manager blir eksportert til en SFTP- eller FTP-server, eller sendt i en e-post. Felles for disse destinasjonene er at de normalt er beskyttet av et brukernavn og passord.
Avansert databeskyttelse
For å overføre data via API Access trenger du et gyldig OAuth2 tilgangstoken, som krever tre elementer: En kunde-ID, en leietaker-ID og et kundehemmelighet. I tillegg er dataene krypterte, og hvis du bruker webhooks-/abonnementsfunksjonen i API Access, trenger du også en aktiv API-nøkkel fra READy Manager.

API Access for utviklere: Hvordan fungerer API Access?

Kamstrup API Access er en kode som styrer tilgangspunkt til READy-serveren. Løsningen fungerer på to måter:  Som en standard REST-basert (Representational State Transfer - representativ statusoverføring) API, som er en nettjeneste som gjør at en klient kan komme med forespørsler til ressursene i READy gjennom URL-baner, og som benytter seg av HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Dette kan sammenlignes med et besøk på en vanlig nettside der du ber om tilgang til en ressurs som er lagret på en server, og serveren svarer med informasjonen du har bedt om.

Klikk på «Oppdag mer» for mer informasjon om API Access.

Oppdag mer
Lukk

I tillegg til den vanlige forespørsel-svar-fremgangsmåten, kan API Access fra Kamstrup også jobbe som en webhook API. Med standard REST API blir data presentert på forespørsel, noe som gjør at de blir reaktive. Det betyr at de reagerer på forespørsel, men ikke mer uten at det kommer en forespørsel fra brukeren. Webhook kan derimot håndtere forespørsler (som en forespørsel om innhenting av alle målere) og hendelser (som abonnering på de siste måleravlesningene). Hendelsesdrevet betyr at ett system kan sende data til et annet så snart en gitt hendelse inntreffer. Både webhook og REST API responderer in JSON.

Fra et teknisk ståsted gjør API Access at utviklerne kan automatisere, utvide og kombinere data far enheter som målere i andre systemer eller tjenester, samtidig som det sikres at dataene er sikre. I praksis gjør dette at utviklerne kan skape digitale økosystemer, utvikle apper og tjenester samt utføre andre oppgaver som tidligere kun kunne utføres inne i programpakken fra Kamstrup.

For å kunne integrere READy automatisk med de valgte IT-systemene dere har, må dere ha utviklingskompetanse, siden dette ikke er en del av tilbudet rundt API Access.

Kamstrup tilbyr også produktet «API Access – Development Enviroment», en sandkasse for testing av API-løsninger. Sandkassen gjør at programmerere og utviklere kan prøve ut løsninger uten at det påvirker driftsmiljøet. Den gjør også at tredjepartsutviklere kan skape løsninger og tjenester. Sandkassen for API inneholder testdata fra rundt 5000 målere, slik at utviklere kan teste ny kode, etterligne hendelser fra virkeligheten og skape simulerte responser. Dette er et separat produkt fra API Access, og er tilgjengelig for forsyningsleverandører og utviklere. Med denne løsningen kan potensielle feil i koden bli fanget før den implementeres i driftsmiljøet, noe som reduserer kostnadene og farene ved nye implementeringer.

Er du klar til å begynne å bruke API Access for å få tilgang til data fra READy, og allerede har kjøpt produktet?

Lukk

Har du fortsatt spørsmål om API Access?

Se svarene på de vanligste spørsmålene

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6