Data skaper verdier for forsyningsleverandøren, sluttbrukerne og kommunen

Fjernavlesning av målere, digitalisering, infrastruktur for automatisk måleravlesning

Ved å bruke timeverdier fra smartmålere til å optimalisere driften og virksomheten, har Næstved Fjernvarme redusert tilførselstemperaturen med 10 grader, returtemperaturen med 5 grader og rørtapene med 8 %. Fremover forventer forsyningsleverandøren enda bedre resultater på tross av at den opprinnelige forretningsplanen ikke inkluderte verdien av data.

Næstved Fjernvarme var blant de første i Danmark som tok i bruk et målersystem med fjernavlesning. Men systemet var ustabilt og utsatt for feil, og dataene ble bare brukt til fakturering. «Vi brukte all tiden på å få systemet til å fungere i stedet for å utnytte dataene til optimalisering,» forklarer Jens Andersen, direktør for Næstved Fjernvarme. I 2014, da selskapet skulle skifte ut en stor del av målerne, beregnet de kostnadene i løpet av en 12-års periode med å fortsette med de gamle målerne eller investere i ny teknologi og skifte ut alle målerne. «Vi så et virkelig godt forretningsargument for å kutte tvert over.» 

En solid forretningsplan

Kamstrup ble valgt som leverandør av flere årsaker. «I løpet av 12-års perioden, som var batterilevetiden, og med re-verifisering av målerne, hadde løsningen til Kamstrup de laveste totalkostnadene. Og hvis vi skulle utvikle løsningen vår videre, var Kamstrup den rette samarbeidspartneren for oss,» sier Arne Ulstrup, kundesjef og måleransvarlig. Den første nye måleren ble installert i august 2015, og den siste mindre enn 10 måneder senere. Dette var et bevisst valg for å sikre at selskapet kunne begynne å realisere forretningsplanen, som opprinnelig ikke inkluderte fordelene forbundet med datadrevet optimalisering, sier Jens Andersen.

«Forretningsplanen var utelukkende basert på vedlikehold av maskinvare og infrastruktur. Vi hadde ikke faktorert inn gevinsten fra å jobbe med dataene våre.» Selskapet fant det vanskelig å sette et tall på verdien av dataene. «Det vi kunne sette en prislapp på, var maskinvaren og all tiden vi visste at vi brukte på å rette feil.» De var imidlertid ikke i tvil om at hyppigere data ville gi mulighet for bedre utnyttelse av ressursene deres: «Mantraet vårt er ’Nøyaktige data til rett tid’. For uten dem kan vi ikke treffe de riktige avgjørelsene.»

Resultater av å handle basert på data

Fyrkjeloperatøren for bygningen

Rundt samme tid som de nye målerne ble implementert, innførte Næstved Fjernvarme en ny plan som ga kundene mulighet til å leie en fjernvarmeenhet, inkludert service. Dette krevde en endring i hvordan kundeavdelingen jobbet. «Vi begynte å bruke tiden på en annen måte, og plutselig kom vi veldig nært innpå kundene våre. Resultatet var delvis en utskiftning av kompetanse og delvis fordeling av ytterligere ressurser,» sider Jens Andersen.

Selskapet eier for øyeblikket 2000 installasjoner og har ambisjoner må eie alle installasjonene i nettverket innen ti år. Arne Ulstrup anslår at 75 % av installasjonene i den tidligere infrastrukturen var verdt å oppdatere – men det var ingen etterspørsel etter det. «Hvis vi kan bruke dataene til å finne kundene med den dårligste kjøleytelsen i distribusjonsnettverket, kan vi drive mer effektivt. Det gir verdier – for oss, kundene og Næstved kommune.»

I dag jobber 2½ medarbeidere med energioptimalisering av fjernvarmeenhetene til de individuelle kundene, basert på et daglig ark som viser belastningsindeksen. «Du kan se bilene våre overalt i byen hele tiden fordi vi er der ute og tilpasser, justerer og gir kundene våre råd om alternativene og utleieplanen vår. På den måten tar vi ansvar og blir så å si fyrkjeloperatøren for bygningen.» I følge Jens Andersen resulterer denne innsatsen i tre ting: «Kunden slipper motivasjonsgebyret, og vi reduserer rørtapene. Men den største fordelen er mye mer kapasitet i distribusjonsnettverket. Med andre ord kan vi få flere kunder uten å måtte oppskalere hovedoverføringsrørene våre.» 

Bare begynnelsen

På grunnlag av hyppigere målerdata har Næstved Fjernvarme oppnådd tydelige resultater. «Vi har redusert returtemperaturen med fem grader, og i store deler av året har vi redusert tilførselstemperaturen med opptil ti grader. Allerede nå har vi derfor redusert rørtapene med 8 %, og vi regner med å nå 10 %. I tillegg har mange av kundene våre spart opptil 10 % på oppvarmingsregningen,» sier Jens Andersen.

De økonomiske innsparingene fra driftsoptimalisering har også hatt en stor innvirkning på selskapet. «I dag mottar ingen av kundene våre mer enn 75 grader, så vi bruker mange færre kubikkmeter med vann. 10 % mindre rørtap alene utgjør dessuten 1 million danske kroner i året uten å røre infrastrukturen under bakken. Alt dette genereres automatisk ved hjelp av temperaturreduksjon. Og vi er langt fra ferdige.» I tillegg til de ti temperaturmålepunktene i distribusjonsnettverket, er de i ferd med å integrere 50 prioritetsmålere som leverer data ned til hvert 96. sekund. I SRO-systemet kan de sikre enda bedre styring av temperatur og gjennomstrømning i distribusjonsnettverket og øke energieffektiviteten.

I tillegg forventer selskapet å spare 1-1,5 millioner danske kroner som et resultat av energibesparelser. «Vi har ikke gjort de endelige beregningene, men basert på resultatene så langt er forretningsplanen enda bedre enn vi hadde forventet.» 

«I dag ser vi på målerdataene, og når vi sammenligner 50 år gamle rør med rør som er 20 år yngre, ser vi ikke økt varmetap. På grunnlag av det har vi kunnet utsette planlagt utskifting av mange av rørene. På denne måten kan vi fordele ressursene våre til områder der de betyr mer.»

Jens Andersen, direktør for Næstved Fjernvarme

Hver dag bedre enn i går

Innsatsen for å sikre at kundene får nøyaktig den temperaturen de trenger, bryter med det etablerte prinsippet med at det er bedre med for mye enn for lite. «Vi vet at pålitelig leveranse er det viktigste for 90 % av kundene våre. Vi må respektere det. Men vi må også prøve hver dag å gjøre ting litt bedre enn dagen før,» sier Jens Andersen.

Den samme ambisjonen gjelder vedlikehold av distribusjonsnettverket til selskapet, som tidligere primært var basert på alder. «Når vi ser på målerdataene våre i dag, og når vi sammenligner 50 år gamle forbindelser med enkelte som er 20 år yngre, taper de ikke mer varme. Dette har gitt oss mulighet til å utsette å skifte ut flere forbindelser og å bruke de ressursene andre steder.» På grunnlag av smartmålerdata har selskapet også redusert antall viderekoblinger i nettverket fra 131 til 10.

«Vi selger ikke fjernvarme.»

I en tid da individuelle varmepumper gjør sitt inntog i mange privathjem, er de ikke bekymret hos Næstved Fjernvarme. De jobber i stedet aktivt med å endre ryktet de har for å være usynlige. «Vi har ikke hatt obligatorisk tilkobling på åtte år nå. Vi selger fjernvarme til nye områder basert på at vi tilbyr hele løsningen, inkludert leie og service av enheter.» I følge Jens Andersen dreier det seg om risikoprofilen de har valgt. «Vi må våge å gå i dialog direkte med kundene våre. De kan fjerne enheten når som helst. Det er en risiko vi tar. Men å ikke gjøre noe er også en risiko. Vi må oppfylle standarder for pålitelig levering. Men hvis vi skal være konkurransedyktige, må vi tilby andre tjenester også. Vi selger ikke fjernvarme. Vi selger komfort og nytte.»

Om Næstved Fjernvarme

Lengden til nettverket
Næstved Fjernvarme administrerer og vedlikeholder et distribusjonsnettverk med ca. 150 km med rør.

Målere
5200 intelligente målere i nettverket som leverer data 365 dager per år og gir selskapet mulighet til å optimalisere.

Løsninger
Varmemålere med Wireless M-Bus READy-nettverksavlesning som sikrer levering av hyppige data fra intelligente målere

Du er kanskje også interessert i…