Varme
Målerdataadministrasjon
Energieffektivitet
Vanntap

Nye optimaliseringsmuligheter med oftere avlesing av målerdata

"Verdien av data er det som forsvarer en slik stor investering. Du kan ikke sette en pris på det. Vi kan plutselig starte å bruke data fra målerne til mer enn bare fakturering. Nå kan vi analysere, feilsøke og finne forbedringspotensialer som vi tidligere ikke var i stand til", Marc Roar Hintze, adm. dir. Assens fjernvarme.

Et felles fokus på den best mulige bruken av ressursene og en god kundeservice la grunnlaget for at de to leverandørene valgte å samarbeidet om nettverksbasert avlesning av vann- og fjernvarmemålere via READy. I tillegg til at kostnadene ved implementering av radionettverket ble halvert så resulterte samarbeidet i at løsningens fordelene til løsningen ble doblet.

De nye fjernavleste vann- og fjernvarmemålerne sender data en gang i timen og dette lar de raskt finne og fikse lekkasjer som følge av skadde rør i distribusjonsnettverket og dårlig regulerte systemer. Basert på den økte datamengden er det også mulig å overvåke og optimere driften med tanke på nettverkstrykk, strømningstemperatur, overføringstap, renovering av distribusjonsnettverket o.l. "Muligheten til å få data fra målerne en gang i timen åpner helt nye potensialer for å hente ut data om lav og høy kjøling, og det lar oss oppdage unormalt forbruk som f.eks. skyldes skadde rør" sider Marc Roar Hintze, adm. dir. Assens fjernvarme. Den automatiske

Import av målerdata for årlig status og relokalisering gir også store innsparinger i de administrative kostnadene.

Bedre kundeservice med fjernavlesning

Med automatisert fjernavlesning vil leverandørene også ha forbedret tjenestenivået ovenfor kundene betydelig, de er garantert nøyaktige avlesninger og trenger ikke lese av målerne selv. I tillegg vil det ta 12 til 15 år før det er behov for å bytte batteriene i de nye målerne sammenlignet med de gamle målerne som krevde batteribytte hvert syvende år. I enkelte tilfeller har leverandøren til og med spart kunden for en ekstra vannregning. "Vi har allerede vært i kontakt med flere kunder for å gjøre de oppmerksomme på et unormalt høyt vannforbruk. Det har som regel dreid seg om toaletter som rant, men i en ubebodd leilighet ville det ha ført til en heftig vannregning som ikke ville ha blitt oppdaget før den årlige avregningen. På denne måten er vi

i stand til å gi en topp service på et område som er kundens egen ansvar, og kundene er svært takknemlige" sier Anne Lyndorff, teamleder, Assens vandværk.

På lang sikt gjør de nettverksbaserte READy-avlesningene oss i bedre stand til å involverte kundene bedre med flere servicefunksjoner. De kan f.eks. overvåke eget forbruk med en app og en tekstmelding kan varsle de hvis et unormalt høyt vannforbruk registreres. Dette vil gjøre de i stand til å oppdage lekkasjer i vannrør og radiatorer raskere, og de kan bli mer proaktive med tanke på sitt egen vann- og energiforbruk. "Jeg håper at kundene vil begynne å få et større forhold til forbruket sitt og se sin egen påvirkning på det. At de oppdager at deres handlinger og forbruksmønstrene kan måles direkte på forbruket", Marc Roar Hintze, adm. dir. Assens fjernvarme.

"Nettverksavlesningen READy har skapt stor verdi for oss, på begge sider av målerne. Kundene får en mye bedre service og vi får svært mye mer data som vi kan bruke til å optimere nettverket vårt"

Anne Lyndorff, teamleder, Assens vandværk.

Kampen mot vanntap og for energieffektivitet

Med tanke på fremtidige målsetninger som er begge enige om at målingene alene ikke er løsningen. Men nøyaktige data som hentes ofte er grunnlaget for informerte avgjørelser som gjør at de kan nå målene sine.

Effektiv lekkasjedetektering med seksjonering

For Assens vandværk er det å redusere vanntapet i distribusjonsnettverket et fokusområde både i dag og i framtiden. Vannverkets distribusjonsnettverk er delt inn i ni seksjoner. Programmet for analyse og visualisering av data, READy Manager, inkluderer en analyse av vanntap i hele nettverket og i valgte seksjoner. Det gir en oversikt over tilstanden og gjør at vannverket kan oppdage lekkasjer og skader tidligere.

"Seksjonering er en stor fordel for oss siden det gir oss muligheten til å utføre et målrettet lekkasjesøk. Ved å lese av distriktsmålerne, slik at vi vet strømningen, og sammenligne denne med data fra forbruksmålerne, kan vi gå inn i akkurat den seksjonen der vi kan se avviket i tallene. Med distriktsmåling får vi mye mer kunnskap og er mye mer informert før Vi drar ut i feltet på jakt etter lekkasjen. Det sparer oss for mye tid."

sier Anne Lyndorff, teamleder, Assens vandværk.

Energieffektiv produksjon

En av Assens fjernvarmes hovedmålsettinger er økt energieffektivitet i form av fortløpende redusert varmetap og driftsoptimering gjennom bedre kjøling og en lavere strømningstemperatur. Den store datamengden er verdifull med tanke på dette siden de kan omformes til kunnskap som kan støtte en mer energieffektiv produksjon som er fleksibel og som hjelper til med produksjonen av den 100 % grønne og miljøvennlige produksjonen av elektrisitet og varme. "Verdien til dataene er det som har forsvart at vi kan gjøre en slik stor investering, Du kan ikke sette en pris på det. Vi kan plutselig bruke målerdataene til mer enn bare fakturering. Nå kan vi analysere, feilsøke og finne forbedringspotensialer som vi tidligere ikke var i stand til", Marc Roar Hintze, adm. dir. Assens fjernvarme.

Samarbeid med økonomiske fordeler

Assens vandværk og Assens fjernvarme jobber hele tiden med å skape fremtidsorienterte og bærekraftige løsninger innenfor deres respektive leveringsområder. Fra et tidligere pilotprosjekt hadde Assens vandværk positive opplevelser med fjernavlesning

via READy som en "drive-by"-løsning. Mobil avlesning gjorde det raskt og enkelt å hente nøyaktige målerdata uten at kundene måtte forstyrres. Kundene trengte heller ikke lese av og rapportere inn dataene heller. Dermed var fjernavlesning av målerne det neste logiske trinnet for å videre optimere driften og gi kundene en bedre service. De to leverandørene bestemte seg for å samarbeide i etableringen av et samlet nettverk for fjernavlesning av rundt 7 000 målere.

Som et resultat av dette samarbeidet Assens vandværk og Assens fjernvarme for å hente inn tilbud, og de kjøpte også de to nødvendige Maxi stedsandtennene sammen. Men den største innsparingene for begge selskapene kommer fra halveringen av driftskostnadene for det delte radionettverket som benyttes til avlesning av målerne.

"Vi viste at vi ville bytte til nettverksbasert avlesning og at Assens fjernvarme, som har nesten det samme leveringsområdet som oss, hadde samme idé. Det var et logisk valg for oss å samarbeide slik at vi kunne dele kostnadene og dermed spare penger både for oss selv og våre kunder" forklarer Anne Lyndorff, teamleder, Assens vandværk.

Løsning:

  • Vann- og varmemålere med trådløs M-Bus
  • READy nettverksavlesning
  • To maxi stedsantenner (antenner montert i skorsteiner)
  • Tidsramme: Pilotprosjekt med mobil avlesning ble utført i 2013. I 2015 ble radionettverket etablert med pågående installasjon av vann- og varmemålere, og dette arbeidet er det forventet er fullført i løpet av våren 2016

Om kundene:

Assens vandværk
Ca. 3 800 målepunkter
Årlig pumpemengde: Ca. 700 000 m³

Assens Fjernvarme

ca. 3 300 målepunkter
Årlig varmesalg: Ca. 100 000 MWh