Trykkoptimalisering på Danmarks vakreste festival

Skanderborg forsyningsselskap, Danmark

Smartmåling gir innsikt i forbruksmønstre og vanntrykk som resulterer i driftsoptimalisering og verdifull erfaring for Skanderborg forsyningsselskap.

Begrenset kunnskap med tradisjonelle målere

Under den årlige danske musikkfestivalen Smukfest, øker befolkningstallet i den nærliggende byen Skanderborg med 50 000 mennesker. Denne midlertidige men store variasjonen i befolkningsstørrelsen er en stor utfordring for det lokale vannverket når det gjelder å opprettholde trykket under festivalen. 

Tidligere har Skanderborg forsyningsselskap hatt mekaniske målere installert ved forsyningspunkter for Smukfest. Selv med ekstra trykkmålinger fra vannverket selv, ga dette bare et overfladisk bilde av hvilken innvirkning festivalen hadde på systemet.

"Vi kunne bare se totalforbruket for én dag," forklarer Michael Pilc, driftssjef i Skanderborg forsyningsselskap.

"Dette ga oss ingen indikasjon på forbruket under festivalen når det gjaldt toppbelastninger i løpet av dagen."

Det begrensede innsynet gjorde det vanskelig å identifisere spesifikke utfordringer relatert til festivalen.

Trykkoptimalisering i sanntid med teknologi fra Kamstrup

Da Skanderborg forsyningsselskap investerte i fjernavleste trykksensorer og smarte vannmålere fra Kamstrup, kunne de hente inn detaljerte data i sanntid om trykkendringer og vannforbruk. De nye målerne ble integrerte direkte i det eksisterende systemet, og kunne enkelt fjernavleses med Kamstrups nettverksløsning READy.

Løsningen fra Kamstrup ga selskapet en unik innsikt i vannforbruket under festivalen.

Dette gjorde det mulig å undersøke trender og trykkmønstre for å finne ut om utfordringene lå i selskapets eget system eller hos festivalen. 

"Med de nye målerne fra Kamstrup kunne vi følge nøye med på trykkvariasjoner og tegne opp et tidsspesifikt forbruksmønster," sier Michael. 

Denne kunnskapen gjør det mulig for Skanderborg forsyningsselskap å styre distribusjonssystemet basert på toppbelastninger. Gjennom å justere trykket og volumet det er behov for, kan vannressursene utnyttes mer optimalt, og derigjennom forbedre servicenivået for nærliggende områder og kunder som vanligvis opplever trykkfall under festivalen.

Verdifullt innsyn i eget vannsystem

I tillegg ga identifisering av festivalens nøyaktige forbruk en dypere forståelse av vannverkets eksisterende system. Med trykksensorer fra Kamstrup var Skanderborg forsyningsselskap i stand til å hente inn spesifikke, målbare data for den fremtidige driften av distribusjonssystemet og innrette dette i forhold til deres egne hydrauliske modeller. På denne måten ga løsningen verdifullt innsyn som kan tjene vannverket i fremtiden.

Les mer om trykkoptimalisering og last ned vårt faktaark her.

Et vellykket prosjekt med trykkoptimalisering av vannforsyningen danner grunnlaget for bærekraftig drift

I følge Skanderborg forsyningsselskap, gir de nøyaktige dataene fra Kamstrup-målerne en mer detaljert oversikt over forbruksbehovene. Basert på dette kan selskapet og Smukfest samarbeidet om å optimalisere vannforsyningen og fortsette å sikre en god opplevelse for de fornøyde deltakerne på festivalen.
I fremtiden kan trykksensorene brukes på kritiske punkter i selskapets distribusjonssystem for å finne ut når trykket kan reduseres uten at det går utover servicenivået. Dette kan bidra til å forlenge nettverkets levetid, begrense vanntap og energiforbruk, samt redusere antallet ledningsbrudd og lekkasjer i distribusjonsnettverket.

Om prosjektet

Kunde: Skanderborg forsyningsselskap
Løsning: MULTICAL® 21 og PressureSensorer
Tidsramme: Løsningen ble introdusert i 2016
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.