Bærekraftig vannforsyning lages med smartmåling

Reduser ikke-fakturerbart vannforbruk, bærekraftig utvikling, vannkonservering

Shirpur Warwade er den første byen i India som implementerer smarte vannmålere og et automatisk måleravlesningssystem for 100 % tilkobling. I dag – med data hentet fra 13 500 installerte smartmålere – er den daglige vannforsyningen redusert med 33 %, og faktureringsprosessen tar en tredjedel av tiden som ble brukt tidligere. Og innbyggerne i Shirpur setter pris på vannet de bruker, på en ny måte.

Til tross for de kun 80 000 innbyggerne er Shirpur-Warwade, som ligger i Dhule-distriktet nord i Maharashtra, en progressiv by som er godt kjent innenfor utdanning og nyvinning. I 2013 lanserte Shirpur-Warwade Municipal Council (SWMC), den offentlige etaten som forvalter vannforsyningen i dette tørkeutsatte området, et milepælsprosjekt for å opprette 24x7-vannforsyning over det hele.

Inntil da hadde innbyggerne i Shirpur periodevis vannforsyning, noe som førte til feilaktig vannforbruk av de fleste forbrukerne. Under periodene med forsyning fylte de opp bøtter og beholdere og brukte vannet lettsindig. Videre hadde ikke kommunen noen gode sporingsmekanismer for vannet som ble levert og forbrukt. Kundene ble isteden fakturert med en flat takst på årsbasis. Ansvarsmangelen har også ført til en rekke uautoriserte tilkoblinger som har ført til stjeling av vann.

Prosessen med manuell måleravlesning, fakturering og innsamling var ekstremt tid- og ressurskrevende. Den periodevise forsyningen gjorde i tillegg rørnettet sårbart for brudd og lekkasjer, og det ble brukt lite krefter på reparasjoner, ettersom det ikke var tilgang på tidsriktig informasjon.

I forsøket på å sikre alle husholdningene rent vann 24x7 var SWMC på utkikk etter en smart vannmålingsløsning som gjorde at de kunne måle og forvalte forbruke effektivt samt innføre rettferdig fakturering av kundene. 

Å velge riktig løsning

Kommunens hovedfokus lå på å finne pålitelige kvalitetsmålere og en pålitelig løsning med automatisk måleravlesning (AMR) med langvarig drift og vedlikehold. Kamstrup hadde alt som trengts, og i 2014 valgte SWMC dem som leverandør av byens smartmålingsløsning.

Kamstrups smartmålere løser problemene ved tradisjonelle målere som luftmåling, utfordringer med lav strømningshastighet og rekalibrering og reparasjon enkelte år. I tillegg til langvarig og stor nøyaktighet inkluderer fordelene smarte alarmer som oppdager hendelser som lekkasje, brudd og hærverk. Og den solide AMR-løsningen reduserer den manuelle innsatsen og faren for menneskelig svikt i betydelig grad.

«Den daglige forsyningen vår har gått fra 12 til 8 millioner liter, så vi sparer en mengde vann. Og tidligere tok det oss 2 måneder å sende ut fakturaer for vannet, men med AMR-systemet tar det kun 4–5 dager inkludert avlesning, fakturering og utsending, så vi sparer mye tid også.»

Shri Madhav Patil, City Engineer, SWMC

Forpliktet til å spare vann!

Etter at smartmålerne ble installert, har SWMC og innbyggerne vist seg villige til å spare vann. Fjernavlesningen effektiviserer driften, og den tidligere så store faktureringsoppgaven har nå blitt mye enklere for operatørene. Se på filmen for å lære mer.

Et utfordrende utgangspunkt

Fra installasjonen av målerne startet i 2014, har Kamstrup vært aktivt involvert med SWMC som ansvarlig partner for endringen. Ettersom innbyggerne i Shirpur først var skeptiske til den nye målerløsningen, omfattet dette å gjennomføre kurs og avlesningsprøver for kommuneansatte, som deretter var i stand til å svare på klager og gjennomføre demonstrasjoner for forbrukerne, noe som sikret åpenhet og tillit mellom kommunen og kundene. 

Den faktiske installasjonen forløp heller ikke uten problemer. Trange gateløp og tett bebyggelse gjorde det for eksempel umulig å installerte målerne i tradisjonell horisontal posisjon.

Men takket være ultralydteknologi fungerer Kamstrup-målerne like godt i alle retninger og kunne derfor installeres i vertikal posisjon. 

Drift og vedlikehold (O&M) startet i januar 2017 sammen med innsamling av målerdata. Deretter fulgte et halvt års samarbeid med kommunen og entreprenøren, Balraj Tech, slik at datagrunnlaget skulle bli riktig. Dette omfattet fysisk verifisering av måler-/forbrukerdata samt oppretting av DMA og under-DMA for klargjøring av masterdata, noe som fører til effektiv måleravlesning og rapportering.

Daglig vannforsyning redusert med 33 %

Shirpur startet den offisielle perioden for vannfakturaer i april 2018 og har allerede sett gode resultater hva gjelder besparelser av både vann og tid.

Med Kamstrups målingsløsning registrerer de nå månedlige avlesninger og fakturerer hvert kvartal basert på volumforbruk, noe som har vært til ytte for både SWMC og innbyggerne i Shirpur. «I dag er det mye enklere å følge med på forbruket, og det er langt færre klager fra kundene», sier Shri Ulhas Agarwal, tidligere avdelingsleder for vannforsyning i SWMC. Enklere drift av hverdagens oppgaver og en mer effektiv forsyningsprosess fører i tillegg til bedre arbeid fra feltservice og øker innsatsen og moralen hos de ansatte.

Resultater med smart målingsløsning

  • 100 % nøyaktig innsamling av målerdata, målerfeilraten er rapportert til <0,15 %.
  • Minimale menneskelige feil har ført til en mer effektiv prosess 
  • Forbedret servicenivå fra kommunen har økt innsatsen og moralen hos de ansatte
  • Forbrukerne har fått klarhet i misoppfatninger om måling og fakturering

Viktige funksjoner og fordeler fra prosjektet

Transparent og effektiv levering

Innsatsen fra SWMC om bevissthet rundt vannkonservering og forbruksbasert fakturering har lønt seg. I løpet av de siste 2 årene har antallet forbrukere med høyt forbruk sunket kraftig, mens forbrukerne med lavt forbruk nå er synlige på kartet grunnet den transparente og automatiske måleravlesningen. 

Kommunen har også virkeliggjort og konvertert mange uautoriserte tilkoblinger, noe som øker ansvaret i alle trinn. Tidligere var de fleste innbyggerne i Shirpur bekymret om at vannregningen ville øke når målerne ble installert, men etter å ha sett den faktiske forbruksavlesningen og ha mottatt riktige fakturaer har de nå et ønske om å spare vann. 

«Nå vet vi hvor mye vann vi bruker daglig, og vi bruker det forsiktig. Selv med vannmangel og lite regn er vi nå sikre på at har en rimelig vannforsyning, ettersom vi betaler i henhold til forbruk. Måleren er svært nyttig for dette», sier Harish 
Mahajan, innbygger i Shirpur. 

Effekten av økt bevissthet er svært merkbar og lover godt for framtiden, sier Shri Amol Bagul, Chief Officer, SWMC: «Vanligvis ser vi en kraftig økning i vannforbruket i mai sammenlignet med april på grunn av sommeren, men denne gangen – takket være bevissthet hos kundene og installasjonen av målerne– 
har vi faktisk kunnet spare 15 millioner liter vann i mai 2018.»

Videre skryter han av 100 % innsamling av avgifter til kommunen etter at smartmålingsløsningen ble satt i drift.

Om prosjektet

Antall smartmålere installert
13 500

Tillegg
10 års drift og vedlikehold med utvidet garanti

Entreprenør med ansvar for prosjektet
Padmavati Constructions

Entreprenør for drift og vedlikehold
Balraj Tech. Løsninger

Kamstrup-løsningen 
flowIQ® 2101 ultrasonisk smart vannmåler, automatisk måleravlesningsløsning med USB meter reader og programvare.

Du er kanskje også interessert i...