Vern av drikkevann med intelligent måling

 

Ikke-fakturert vannforbruk, fjernavlesning, kundeservice

 

Saldanha Bay ligger i provinsen Western Cape nord for Cape Town i Sør-Afrika. Kommunen har lagt en strategi for å bli en av Sør-Afrikas første smarte byer og en rollemodell for landet ved å være en nyskapende kommune som baner vei gjennom teknologi, beste praksiser og en omsorgsfull kultur.  
Strategien omfatter blant annet å sette sammen vannverket forbruksdata med byens informasjonssystem for å utnytte verdiene bedre. I 2017 bestemte de seg derfor for å installere smartmålere som leses av automatisk via et radionettverk.

 

 
 

Data sørger for bærekraftig vannforsyning

Saldanha Bay ligger i en tørr del av Sør-Afrika. I 2017 gikk regionen gjennom en av historiens verste tørkeperioder. Kommunen skjønte at de måtte begynne å lagre og forvalte vannressursene på en nye måte for å sikre bærekraftig vannforsyning for lokalsamfunnet. 
I tillegg til et umiddelbart program for trykkforvaltning og omfattende vannrestriksjoner har de også investert i en løsning for smart vannmåling. Kommunen har fokusert på tre ting: Senk vanntapet, sørg for rettferdig fakturering med nøyaktig overvåkning av forbruksdata og senk kostnadene ved måleravlesning. 
Tanken bak denne helhetlige tilnærmingen var å bruke teknologi for å arbeide med sanntidsdata. I dag blir vannverket varslet av alarmer i målerne når det oppstår lekkasjer eller brudd i distribusjonsnettet. Dette har ført til at de nå kan informere kundene før situasjonen blir kritisk. 
«Med de nye målerne og fjernavlesningssystemet kan vi gi bedre service til kundene. Løsningen gjør det også mulig å hente sanntidsdata om forbruket og vannbalansen, noe som gir oss verdifull informasjon om distribusjonsnettet vårt. Vi har sett enorme forbedringer fra vi satte den smarte målingsløsningen i drift», sier Saldanha Bay kommune.

 

Innvirkning fra fjernavleste målere, hyppige data og målrettet analyse

 
 

Bekjempe vanntap i et tørt område

 
Prosjektet startet i 2017 med pilotanlegg i byen Vredenburg, hvor det ble installert et nettverk med én konsentrator og 2558 målere. 
I løpet av de første 30 dagene med drift kunne datahåndteringssystemet READy Manager identifisere 317 infokoder (alarmer) om lekkasje, brudd, tørke og tilbakestrømning. Meldingene om lekkasjer og brudd ble sendt til kommunen, hvor teamet enten kontaktet beboerne direkte eller sendte et team til stedet. Etter at problemet ble fikset, gikk nattvannforbruket tilbake til normalen. 
Siden Kamstrups løsning for smartmåling ble satt i drift, har det samlet sett blitt oppdaget og reparert en rekke lekkasjer kun timer etter at de har oppstått. Dette har gjort at kommunen enkelt kan løse faktureringskonflikter og gjøre faktureringen mer effektiv. Den mer effektive måleravlesningen har i tillegg økt omsetningen, og sanntidsovervåkning av forbruket og vannbalanse har nå blitt en realitet. Etter at avlesning av målerne via fastnett har blitt installert, har disse forbedringene gjort at de kan redusere vanntapet med over 4 millioner liter.
 

«Med de nye målerne og fjernavlesningssystemet kan vi gi bedre service til kundene. Løsningen gjør det også mulig å hente sanntidsdata om forbruket og vannbalansen, noe som gir oss verdifull informasjon om distribusjonsnettet vårt. 
Vi har sett enorme forbedringer fra vi satte den smarte målingsløsningen i drift»

Saldanha Bay kommune

 
 

Mot en grønn og bærekraftig framtid

 
For de store resultatene som er oppnådd hittil, mottok Saldanha Bay kommune en utmerkelse i forbindelse med «konkurranse om grønneste kommune» i november 2019. Konkurransen var basert på ulike innovasjonsprosjekter, og Saldanha fikk anerkjennelse innen tre ulike kategorier, inklusive «smartmålere for vannforvaltning og -konservering» og «trykkforvaltning for vannforvaltning og -konservering». Utmerkelsen er et bevis på hvordan kommunen, i samarbeid med Kamstrup, beveger seg mot å bli en smart by og samtidig støtte FNs bærekraftsmål nummer 6 for å «sike tilgang på og bærekraftig forvaltning av vann- og sanitæranlegg for alle».
Etter de imponerende resultatene fra pilotanlegget blir prosjektet implementert på stor skala med over 30 000 målere som skal installeres i løpet av de næreste årene. Saldanha Bay kommune ser fram til den framtidige utrullingen av dette prosjektet samt fordelene dette fører til for kommunen og lokalsamfunnet.
 

Om prosjektet

 
  • Prosjekt: Pilot med 2500 målere

  • Målere: MULTICAL® 21

  • System: READy, fast nettverk

  • Status: Pilot vellykket, utrulling av 30 000 målere
 

Du er kanskje også interessert i…