Vann
Måleravlesning
linkIQ
Driftseffektivitet

70 % færre antenneplasseringer

 

DIN Forsyning, Danmark

Takket være den nye måleravlesningsmetoden linkIQ® kunne DIN Forsyning redusere antallet nødvendige antenneplasseringer i Esbjerg betydelig. Felttesten oppfylte varmeverkets høye forventninger og har ført til enklere arbeidsrutiner, bedre kundeservice og et mer effektivt varmeverk.

 
 
Da DIN Forsyning sommeren 2019 skulle optimalisere måleravlesningssystemet sitt i Esbjerg, slo de til at Kamstrup foreslo at de kunne teste en helt ny metode for måleravlesning. Forsyningsselskapet fra Vest-Jylland hadde en rekke målere de ikke kunne lese av med den nåværende løsningen. «Vi har som ambisjon å fange opp alle data med fjernavlesning. Hvis det er for mange utilgjengelige målere i området, må vi se på hva vi kan gjøre,» forklarer driftsleder Keld Jensen. 
Ved å bruke Kamstrups nye måleravlesningsmetode linkIQ® trengs det 70 % færre antenneplasseringer for å kunne lese av alle målerne i prosjektet sammenlignet med et tradisjonelt nettverk basert på Wireless M-Bus-standarden. Det ble derfor utført en felttest for å bekrefte at den nye metoden fungerer bedre.
 

«Jeg ble positivt overrasket – svært positivt, faktisk. Vi hadde målere i installasjoner hvor vi ikke var i stand til å hente data ved hjelp av «drive by"-måleravlesning, uansett hvor vi stoppet – heller ikke med gode antenner. Men med linkIQ® kunne vi hente data hver gang.

Keld Jensen, driftsleder, DIN Forsyning
 
 

Enklere arbeidsrutiner og forbedret service

 

I dag har DIN Forsyning en rekke ulike målere og systemer, delvis fordi flere selskaper er slått sammen, og delvis fordi det finnes betydelige forskjeller innenfor leveringsområdet. «Det er betong overalt i Esbjerg og det er store boligområder med eneboliger i de mindre byene, mens landsbygda er preget av åser og daler med store avstander mellom naboene. Dette krever ulke typer fjernavlesning,» forklarer Keld Jensen. I dag finnes det flere typer målere med egne systemer, men forsyningsselskapet jobber med å samle inn alle data fra Kamstrup i ett enkelt system, noe som fjerner behovet for flere ulike brukergrensesnitt.

Forsyningsselskapet vurderte blant annet muligheten til å finne en løsne for den store utfordringen til kundeservice: å være delvis avhengig av hva slags målertype, -generasjon og -programvare som kunden har. Dette gjelder for eksempel rådgivning i forbindelse med motivasjonsgebyr. «Kundene våre bruker over 20 ulike menyer og brukergrensesnittet, og det er et problem. Så jo mer enhetlig ting blir, desto enklere blir det å hjelpe kundene.» Det ble også sett på vedlikehold, fordi det er viktig for forsyningsselskapet å begrense arbeidstimene som brukes på service og reparasjon.

 

Din Forsynings fordeler fra linkIQ®

 

Den strukturerte testtilnærmingen sikrer innlæring

 

Det var høye forventninger til testen allerede fra begynnelsen. «Vi hadde høye forventninger til overføringskraften. Målerne vi har, som sitter i brønner eller langt inne i klesskap, tekniske rom eller kjellere, skal kunne leses av uten av vi må på besøk og installere ekstra antenner. Og det er heller ikke bra nok å bare ha kontakt med målerne når vindene blåser riktig vei i godt vær,» sier Keld Jensen.

Felttesten pågikk i to måneder og dekket tre antenneplasseringer og 50 målere, hvorav 34 ble installert hjemme hos omtrent 90 ansatte hos DIN Forsyning for å kunne teste ulike scenarioer. Alle involverte fylte ut et skjema som beskrev hva slags bolig de hadde, hvilket år boligen ble bygd, hvilket rom måleren var plassert i, om det var vinduer der osv. Denne informasjonen ble brukt til å danne et presist bilde av de ulike forholdene som påvirket testen. For å utfordre radiosignalet brukte forsyningsselskapet også en rekke steder det erfaringsmessig var vanskelig å hente data fra.

 

En rekkevidde på 7 km

Ifølge Keld Jensen overgikk resultatene fra felttesten alle forventninger, særlig på grunn av den utfordrende plasseringen til noen av målerne, og fordi nesten alle målerne kunne leses av uten ekstra antenner. «Jeg ble positivt overrasket – svært positivt, faktisk. Vi hadde målere i installasjoner hvor vi ikke var i stand til å hente data ved hjelp av «drive by"-måleravlesning, uansett hvor vi stoppet – heller ikke med gode antenner. Men med linkIQ® kunne vi hente data hver gang. Og i den toetasjes kjelleren i Esbjerg sykehus, hvor det i det store og hele var umulig å få ut noe radio mesh-signal, leverte målerne data ved hjelp av linkIQ® uten bruk av antenne. 

Målerne ble last av i avstander på opptil 7 km. Og på grunnlag av de positive resultatene bestemte DIN Forsyning seg for å installere systemet i de gjenværende åtte områdene – en avgjørelse som har medført betydelig innsparinger. «Med linkIQ® har vi behov for langt færre antenneplasseringer i byen. Dette har stor betydning for innkjøp, men også for etterfølgende service og vedlikehold og, framfor alt, for de årlige leiekostnadene for de mange bygningene antennene våre er plassert på,» forklarer Keld Jensen.

Det nye nettverket sparer også inn penger fordi det kan motta data fra flere av de eksisterende målerne til DIN Forsyning. «Mange av de eksisterende målerne våre sender også data via det nye nettverket, noe som er til stor fordel fordi vi da ikke trenger å skifte ut hele målernettverket. Det er også et mer robust system, med færre muligheter for feil.»

 

Om løsningen

 
Kamstrup har utviklet linkIQ® for å kunne levere trådløs kommunikasjon via et fast nettverk, noe som brukes til fjernavlesning av smarte vannmålere og varmemålere. LinkIQ® er konstruert med mål om å lage et robust nettverket med lang rekkevidde og få komponenter som er i stand til å levere den datamengden som kreves for moderne anlegg.
 

Effektivitet tar oss videre

 

Dette er ikke første gang DIN Forsyning har vært tidlig ute med å prøve noe nytt. Forsyningsselskapet har gjennomgått en imponerende utvikling over mange år, fra å primært lese av målere manuelt med flere tusen håndskrevne måleravlesningskort, til å lese dem av fra søppelbiler, til å bli blant de første til å bruke radionettverk. Og nå bruker de helt ny måleravlesningsteknologi. 

«Vi må forvalte kundenes penger på best mulig måte, dermed er vi alltid på utkikk etter investeringer vi kan gjøre i dag, slik at vi sparer penger om noen år. Men det er effektivitet som tar oss videre. Hvis et helt nytt system kan gjøre en rekke ting, men krever at vi skifter ut alle målerne på nytt eller ansetter tre nye personer, lønner det seg ikke,» sier Keld Jensen.   

Ifølge Keld Jensen har linkIQ®-prosjektet demonstrert hvor viktig det er å velge riktig partner, særlig når man skal gjøre noe nytt. «Samarbeidet med Kamstrup har vært utmerket. Det har selvsagt vært uenigheter eller så har testen vist noe annet enn det vi hadde håpet, men slik er det jo med helt nye ting. Og vi snakket om det og løste problemene.» 

DIN Forsyning har store planer for målerdataene når hele systemutrullingen er fullført – både til fordel for seg selv for kundene. «Vi ønsker å se på hvordan vi kan bruke dataene til å sikre nettverket og finne lekkasjer, og hvordan vi kan sende lekkasjealarmer fra målerne ut til kundene. Vi ønsker også å vise flere målerdata i kundeportalen, slik at vi kan gi kundene mer individuelle råd om forbruk og optimalisering. Det er mange muligheter,» sier Keld Jensen.

 

Du er kanskje også interessert i…