Fra et grovt bilde av vannforbruket til data av høy kvalitet som gir en svært detaljert oversikt og optimalisering av operasjonene

Trådløs avlesning av vannmåler

Elektroniske vannmålere gir nøyaktig informasjon om vannforbruket

Wasserzweckverband Warndt i Saarland rapporter om et vellykket pilotprosjekt med trådløse vannmålere

I forbindelse med et pilotprosjekt i begynnelsen av 2014, installerte Wasserzweckverband Warndt i Saarland 300 elektroniske Kamstrup-vannmålere med trådløs avlesning. Opplevelsen har vært en suksess, og driftssjef Hermann Schon forutser at målerne også vil bli installert på andre steder.

De nye elektroniske vannmålerne erstatter mekaniske målere, både for å optimalisere driften på vannverket og for å gi forbrukerne bedre service.

Den viktigste forskjellen i forhold til den tidligere situasjonen, er at målerne nå leses av trådløst, noe som reduserer måleravlesningen til 1½ time. De gamle målerne ble lest på stedet av feriearbeidere – en svært arbeidskrevende prosess, som også ga et ujevnt bilde over forbruket av vann.

De elektroniske vannmålerne gjør at det månedlige forbruket i de enkelte husholdningene nå kan sammenlignes med produksjonstallene, noe som gir mye mer nøyaktige salgstall.

I tillegg er statistikken for hele året nyttig for halvårsrapporten.

Stephanie Bruckart, ansvarlig for forbruksbasert fakturering og måleravlesning, forklarer: "De elektroniske vannmålerne gir oss mange nye fordeler når det kommer til digitalisering av hele driften til vannverket. For eksempel gjør dataloggeren i måleren det mulig for oss å oppdage lekkasjer. "Kvaliteten og tettheten til dataen vi samler inn trådløst fra målerne er, ganske enkelt, mye bedre enn det de mekaniske målerne kan skilte med."

"Kvaliteten og tettheten til dataen vi samler inn trådløst fra målerne er, ganske enkelt, mye bedre enn det de mekaniske målerne kan skilte med."

Hermann Schon, driftssjef

Betydelige kostnadsbesparelser

To sprukne rør oppdaget trådløst

Generelt sett betyr elektronisk innhenting av data betydelige besparelser innen administrative kostnader for Wasserzweckverband Warndt. Målerdata i elektronisk format kan mates direkte inn i faktureringssystemet. Og i henhold til selskapet setter kundene, forbrukerne av vannet, også virkelig pris på den nye teknologien: "Bare i løpet av de første par månedene ble to tilfeller av unormalt høyt vannforbruk oppdaget i hjem, og vi var raskt i stand til å reparere rørene. Hvis disse ikke hadde blitt oppdaget før den årlige
avlesningen, ville fakturaen for vann for de berørte familiene ha vært høyere", sier Hermann Schon. Basert på den første opplevelsen, konkluderer han: "Når man ser på det, er det mange ikke-finansielle, eller i det minste ikke-målbare, fordeler ved elektroniske målere som vi også må ta i betraktning. På grunn av den ultrasoniske måleteknologien, trenger bare de nye målerne skiftes ut hvert 15. år, i stedet for hvert 6. år, som er tilfelle i øyeblikket, noe som alene vil ha
en positiv effekt på balansen i fremtiden. Men i øyeblikket er vi glade over at vi kan foreta månedlige avlesninger på en mye enklere måte enn før. Som et resultat av dette får vi umiddelbart et svært nøyaktig bilde fra forbrukerens standpunkt, noe som gir vår kundeservice et godt grunnlag, samtidig som det hjelper oss å vedlikeholde rørledningene så de alltid er i optimal stand. Dette igjen lar oss garantere en pålitelig tilførsel av vann."

Ludweiler-Warndt i Saarland i Tyskland

Kunde: Wasserzweckverband Warndt
Totalt 17 000 kunder fordelt på 6000 tilkoblinger

Pilotprosjekt med 300 elektroniske vannmålere og trådløs avlesning.
Tidsramme: Installasjon fullført i mars 2014.