Vann
Bærekraft
Trådløs måleravlesning

"Det handler om å gjøre forbruket synlig"

Kontrollere vannflyten

Detaljert informasjon om vannforbruk fanger opp lekkasjer på et tidlig tidspunkt

Vannselskap i Strib (Danmark), en by med ca. 5000 innbyggere og 1700 vanntilkoblinger, sparer verdifullt springvann ved å installere elektronisk vannmålere og et stasjonært eksternt system for måleravlesning.

"Vi har ikke ubegrenset med springvann. Det er derfor helt avgjørende at vi hele tiden fokuserer på forbruk og hjelper kundene våre med å regulere sitt forbruk gjennom oppmuntring." Styreleder Anton Petersen, Strib vannselskap

Historien beviser at han har rett: I 1986 ble vannmålere for første gang installert i Strib. Byen brukte da 390 000 m3 med vann.

To år senere sank mengden med 30 % til 270 000 m3!

Nå tar Strib vannmålingen til et høyere nivå for å optimalisere prosessen med måleravlesning, så de kan spare vann og gi sine kunder bedre service.

Forbruksdata fra vannmålerne overføres direkte til vannselskapets datamaskin, uten menneskelig inngripen. Fra dette sentrale stedet får driftssjefen daglig oppdateringer fra vann-nettet og overvåker alle målestedene. Han kan til og med eksportere forbruksdata direkte inn i faktureringssystemet, uten å legge til ekstra kundeinformasjon.

Men det viktigste er at det eksterne

systemet for måleravlesning gir vannselskapet tilgang til detaljert informasjon om vannforbruk, så de kan fange opp lekkasjer og andre uregelmessigheter på et tidlig tidspunkt.

Det blir gjort månedlige målinger fra alle vannmålerne, og forbruksdataen gjøres tilgjengelig for forbrukerne på vannselskapets nettsted.

"Målet er todelt", sier styrelederen. "Vi må både gi våre kunder mulighet til å gjennomføre informerte tiltak når det finnes et potensial til å spare vann. Samtidig må vi som vannleverandør ha kontroll over hvor vannet strømmer i systemet."

"Vi må både gi våre kunder mulighet til å gjennomføre informerte tiltak når det er et potensiale til å spare vann. Samtidig må vi som vannleverandør ha kontroll over hvor vannet strømmer i systemet."

Styreleder Anton Petersen, Strib vannselskap

Avgjøre konflikter

Nøyaktig data basert på det faktiske forbruket sikrer bedre kundeservice

Det å overvåke forbruket av vann for å optimalisere både servicen og nettets ytelse var en avgjørende faktor for Strib da de valgte en stasjonær løsning for måleravlesning. Anton Petersen forteller om en årlig måleravlesning som en gang avslørte et overforbruk på mer enn 1000 m3. Saken ble tatt til retten, hvilket var en påkjenning både for vannselskapet og for kunden.

"Vi må hindre at slike tilfeller oppstår ved hjelp av hyppige måleravlesninger og umiddelbare varsler om lekkasje."

Månedlig måleravlesninger sikrer nøyaktig data for fakturering basert på faktisk forbruk (i stedet for estimert

forbruk). Men enda viktigere er det at vannselskapet kan overvåke vanntilførselen på daglig basis, siden vannmålerne sender informasjon i sanntid.

Daglig overvåking er et mektig verktøy for å finne feil og feilsøking, og gir et solid grunnlag av data for å optimalisere nettets ytelse.

Den første motivasjonen til å starte utskiftning av vannmålerne, var behovet for å kunne lese av vannmålerne eksternt i målergroper. Det var en stor utfordring å skaffe forbrukstall fra målere installert i groper, og om vinteren var dekselet ofte frosset.

Derfor tilbyr vannselskapet kundene sine en skjerm som kommuniserer med vannmåleren. Skjermen kan plasseres inni bygget og lar forbrukeren følge med på forbruket sitt i sanntid. Skjermen brukes av havnefogden, som nå umiddelbart kan gjennomføre tiltak dersom det varsles om lekkasje – et svært nyttig verktøy for en forbruker som må administrere mange brukere, som kanskje ikke føler det samme ansvaret som hvis de var hjemme hos seg selv. Et varsel om lekkasje kan være forårsaket av alt fra en dryppende kran til et sprukket rør.

Bedre service, mindre utgifter

"Forbrukerne komme ikke til å oppleve prisøkning, bare bedre service. Kundene våre vil ikke ha flere problemer med måleravlesning, og vi vil spare mye på utgifter og administrativt arbeid forårsaket av manuell måleravlesning. Og med den gjeldende prisen på springvann, er det å spare vann definitivt også gunstig for den private økonomien."

Styreleder Anton Petersen, Strib vannselskap


Plug-and-play-løsning

For automatisk måleravlesning via Radio Link Network

Den automatiske løsningen for måleravlesning, Radio Link-nettverk, er en trådløs infrastruktur som er i stand til å samle inn data fra alle typer forbruksmålere (vann, varme, kjøling og strøm) ved hjelp av den åpne radioprotokollen Wireless M-Bus.

Radio Link-løsningen ble valgt som et enkelt plug-and-play-system for automatisk måleravlesning, siden det bare krevde noen få komponenter og et minimum av konfigurasjon.

Systemet for å administrere dataen lar vannselskapet kutte ut forbrukerprofiler for analyse og sammenligningen

av forbruket mellom individuelle husholdninger.

Radio Link er en populær løsning i urbane områder med høy tetthet av forbrukere og i fjerntliggende områder, som øyer med vanskelig tilgjengelighet.

Vannmålerne bruker det ultrasoniske måleprinsippet med høy nøyaktighet. En datalogger lagrer all informasjon om strømforbruket, og den elektroniske måleren er forhåndsprogrammert til å sende ut varsler ved unormale forbruksmønstre. Selv om målerne er elektroniske, påvirkes de mindre av urenheter, og vil kunne tåle oversvømmelse uten at ytelsen blir redusert.

Strib vannselskap i Danmark

Løsning:

- 1700 smarte vannmålere: Kamstrups MULTICAL 21 elektroniske vannmåler med ultrasonisk måling.

- Automatisk måleravlesning via infrastrukturen RadioLink – Wireless for kommunikasjon, plug-and-play-system som bruker den åpne protokollen Wireless M-Bus.

- Skjerm med vannforbruk: Water Ensemble fra GEO kommuniserer trådløst med Kamstrups vannmåler.