Lekkasjeregistrering fører til optimalisering

Akustisk lekkasjedeteksjon, ikke-fakturerbart vann, forbedret effektivitet

For Karlskrona kommune er smartmåling et verktøy for optimalisering og forbedret kundeservice. Sammen med den integrerte akustiske lekkasjedeteksjonen i de nyeste målerne bidrar dette nå også til å senke vanntapet.

Digitalisering og kundeservice har vært prioriteringsområder for Karlskrona kommune i mange år – det langvarige samarbeidet med Kamstrup er et bevis på dette fokuset. Men i løpet av de siste årene har kommunen blitt stadig mer oppmerksom på hvilken trussel vanntapet på 16 % utgjør for den framtidige vannforsyningen.

«Vern av vannkildene var ikke høyt prioritert hos oss, men de siste fem årene har vi sett grunnvannsnivået synke. Befolkningen i Karlskrona vokser stadig, og vi kan ikke bare produsere mer vann. Så for å sikre at vi fortsatt har nok, må vi gjøre noe med de 700 00 m3 som årlig går tapt på veien ut til kundene», sier Helena Olsson, ansvarlig for kundeservice.

Da de ble presentert Kamstrups løsning for akustisk lekkasjedeteksjon som sørger for mer effektiv lekkasjedeteksjon på stikkledningen, forsto de raskt at har var det et potensial for å både optimalisere kundeservicen og redusere vanntapet.

«Det hadde lekket 2,5 m3 i timen i ti år.
Til sammen 219 000 m3 – og ved en produksjonskostnad på 4 SEK/m3 blir dette 876 000 SEK totalt, noe som betyr at vi sparer 87 600 SEK årlig på bare lekkasjen.»

Johan Georgsson, Karlskrona kommune

2,5 m3/t i 10 år

Karlskrona kommune begynte å jobbe med den nye løsningen i begynnelsen av 2020, og i dag har de installert omtrent 700 flowIQ® 2200-målere med integrert akustisk lekkasjedeteksjon. Vannverket har i mange år jobbet med lekkasjedeteksjon og forebyggende rørutskifting, i ett område omgangen, for å redusere vanntapet. Nyanskaffelsen akustisk lekkasjedeteksjon betyr at de mottar mer data fra vannforsyningsnettet om mulige lekkasjer, og nå får de et solid system for å finne, unngå og forhindre lekkasjer. Men allerede nå har du oppdage flere lekkasjer på stikkledningene – noen mer overraskende enn andre.

«Vi har funnet og fått bekreftet sju lekkasjer så langt. De fleste av dem i gamle galvaniserte metallrør som var rustne og fulle av små hull, men vi fant også én i et plastrør som bare var cirka 10 år gammelt.» Denne siste stikkledningen lå i et lite tettsted med en rekke ferieboliger, og eieren hadde en mistanke av at lekkasjen hadde vært der fra starten av på grunn av en feilaktig installasjon. «Det hadde lekket 2,5 m3 i timen i ti år. Til sammen 219 000 m3 – og ved en produksjonskostnad på 4 SEK/m3 blir dette 876 000 SEK totalt, noe som betyr at vi sparer 87 600 SEK årlig på bare lekkasjen.»

Johan Georgsson tviler på at de hadde funnet lekkasjen uten de nye målerne. «Det er eieren av bygningen som har ansvaret for stikkledningen, så vi hadde ikke funnet den uten måleren. Området er veldig tørt, steinete og nært kysten, slik at vannet sannsynligvis bare havnet i havet og aldri kom opp til overflaten.»

Høydepunkter fra Karlskrona kommune

Proaktiv kundeservice

Å kunne varsle kunder om lekkasjer på stikkledninger er et høyt verdsatt tillegg til servicen som Karlskrona kommune kan tilby. Kommunen bruker også infokoder fra de smarte vannmålerne og måleravlesningssystemet, READy, for å nå ut til kunder som for eksempel har brudd eller lekkasjer etter måleren.

«Vi ringer 4–5 husholdninger hver uke om lekkasjer eller uregelmessigheter som vi har sett i READy. Ofte viser dette seg å skyldes toaletter og vannspredere som renner, eller lekke varmtvannsberedere,» forklarer Johan Georgsson. Lekkasjer i hjemmet som ikke er oppdaget, fører ikke bare til store vannregninger, men også til store og ødeleggende skader. «En skjult lekkasje, f.eks. under gulvet, fører ofte til store regninger, så kundene blir overrasket, men takknemlige når vi ringer.» 

Oversikt og arbeidsglede

For Karlskrona kommune betyr den nye løsningen at de nå jobber med lekkasjedeteksjon på en helt ny måte – i felten og på kontoret. «Først var de 20–30 røde prikker på Leak Detector-kartet, men vi lærte å tolke ut fra mønstret om det var en potensiell lekkasje eller noe annet som en bereder eller en sirkulasjonspumpe, og da var vi nede i 7 adresser som vi måtte besøke,» sier Helena Olsson.

I dag jobber fire personer med lekkasjer: to på kontoret i tett samarbeid med to i felten. Den nye løsningen gir mye bedre oversikt over lekkasjer fra de blir oppdaget, til de blir bekreftet og kunden blir kontakten. Dette har ført til en dypere forståelse av prosessen, ifølge Johan Georgsson. «Nå er kollegene på kontoret mer involvert og har bedre innsikt, noe som gjør at de opplever å virkelig utgjøre en forskjell med det daglige arbeidet.»

I felten er det noen trinn som skal sjekkes før man kontakter kunden. «Hvis vi oppdager en mulig lekkasje, drar vi til huset og lytter til ventilene. Hvis det er støy, monterer vi en trykkmåler på kundens side og stenger ventilen. Hvis trykket faller når vi stenger den, har vi en bekreftet lekkasje på stikkledningen, og da snakker vi med eierne.»

Om prosjektet

  • Årlig vannproduksjon: 4,5 millioner m3
  • Målerpunkter: 15 000. Ca. 13 000 er smarte vannmålere fra Kamstrup – 700 av disse er flowIQ®2200 med integrert akustisk lekkasjedeteksjon
  • Løsning: READy drive-by og READy Fixed Network
  • Analyse: Leak Detector

Fra 16 % til 3 % vanntap

Karlskrona kommune har allerede sett gode resultater fra lekkasjedeteksjonen, og Johan Georgsson forventer at dette kun er starten. «Med denne teknologien kan vi gjøre mye mer enn i dag. Jeg forventer at vanntapet synker til 2–3 % innen 5–10 år, noe som sikrer at vi har nok vann.» Lavere vanntap betyr at det trengs mindre energi til å produsere og pumpe vann, noe som igjen fører til større besparelser. Planen er også å begynne å jobbe mer med lekkasjedeteksjon på hovedrørene.

I 2021 skal kommunen begynne å skifte ut resten av målerne, slik at alle i Karlskrona kommune kan dra fordel av innsynet som flowIQ® 2200 kan tilby. Målet er at hele området til slutt dekkes av et fast nettverk som gir timesavlesninger, noe som muliggjør videre optimalisering inkludert månedlig forbruksbasert fakturering, målinger av nattforbruk, raskere lekkasjedeteksjon – og alt dette med høyere servicenivå.

Du er kanskje også interessert i.