Som leverandør av vann og elektrisitet legger Hjerting El- og Vand listen høyt når det kommer til vannmåling. De var blant
de første vannleverandørene som ble introdusert for Kamstrups MULTICAL ® 21-vannmålere, og driftssjef Dennis
Schrøder forteller oss at de aldri var i tvil om at MULTICAL ® 21 var produktet de trengte. Etter at 3000 nye målere hadde blitt
installert, ble det foretatt flere testmålinger. I den første av disse, som omfattet 255 målere, ble tre lekkasjer registrert.

Målerne måtte oppfylle krav

For å leve opp til sine intensjoner om å være en moderne, brukervennlig leverandør, bestemte Hjerting El- og Vand seg for å installere nye intelligent målere og erstatte de mekaniske. Dennis Schrøder forklarer at ett krav var at målerne skulle være utviklet og produsert i Danmark. Samtidig måtte de oppfylle forventningene til mer nøyaktige målinger, og den avgjørende faktoren ble lekkasjeovervåkning. 

Investeringen har allerede produsert flere positive resultater, og har åpnet opp for noen interessante muligheter for vannselskapet.

Lekkasjeovervåkning hindret vannskade

Det pleide å være ekstremt vanskelig å lokalisere lekkasjer, og med mindre forbrukerne oppdaget dem selv, ble lekkasjene kanskje ikke oppdaget før neste årlige måleravlesning. De intelligente målerne lar Hjerting El- og Vand gjennomføre konstante testmålinger. Målerne plukker opp signaler på en lekkasje, og en alarmkode som kan leses av eksternt vises. 

Hjerting El- og Vand har allerede opplevd fordelene dette medfører.

De tre lekkasjene som ble registrert etter den første testen besto av to varmtvannstanker som lakk og et baderør som var lakk. 

"Da jeg ringte for å informere huseierne, ble de ganske overrasket over denne informasjonen, men naturlig nok var de glade for at lekkasjene hadde blitt oppdaget, noe som bidro til å hindre vannskader og stoppe vannsløsingen." 

I henhold til Dennis Schrøder har vannleverandøren også stor nytte av lekkasjeovervåkning, siden det på lang sikt lar dem spare store mengder vann og penger.

Utmerket signal i målergroper 

Selv om målergroper ikke er så vanlig i Hjerting, var det fremdeles viktig å velge en måler som kunne leses av eksternt selv i målergroper.

Tradisjonelle vannmålere får noen ganger kondens i displayet, slik a tallene blir vanskelige å lese av, men de nye målerne er forseglet på en måte som beskytter både elektronikken og sørger for at det ikke slippes inn fukt. Dennis Schrøder har bare hørt positive rapporter fra forbrukere. De kan enkelt lese av målerne, inkludert de i målergroper.

"Vi var spesielt interessert i hvordan måleravlesningene i målerhull ville fungere, men alle erfaringene våre har vært positive. Radiosignalene fra målerne har kommet klart gjennom, og det påvirker ikke målerne at de er under vann." 

Dennis Schrøder, driftssjef hos Hjerting Electricity- and Water

Dra full nytte av intelligent avlesning

Som en ledende tjenesteleverandør ønsket Hjerting El- og Vand å utnytte det fulle potensialet til de nye målerne, og besluttet derfor å investere i radiokommunikasjon, med måleravlesning ved hjelp av en stasjonær antenne. Strømmålerne som brukes av Hjerting er også fra Kamstrup, så det er ganske enkelt å koble vannmålerne til

det samme systemet som strømmålerne. Vannmåleren sender et trådløst signal til strømmåleren, hvor både vann- og strømforbruk kan avleses. "Vi forventer at våre prosesser kan optimaliseres ytterligere, og det vil være en stor fordel at forbrukstallene kan ses direkte på datamaskinen."

Dennis Schrøder forventer ytterligere reduksjoner i mengden vann som går tapt, siden den stasjonære måleren muliggjør overvåkning av vannet døgnet rundt. 

Hjerting El- og Vand håper å involvere forbrukerne mer i fremtiden, og de ser på muligheter for å tilby en app og en skjerm innendørs som viser forbruket, slik at hver husstand kan sjekke sitt eget forbruk regelmessig.

FAKTA FOR MULTICAL ® 21

- Ingen bevegelige deler i flytrøret

- Registrerer gjeldende flyt og oppdager lekkasjer

- Måler fra 2 liter flyt per time

- Historisk data for feilsøkning og sabotasjedeteksjon

- Ekstern måleravlesning, drive-by eller stasjonær

- Vertikal og horisontal installasjon

- 16 års levetid

- Kamstrup har levert mer enn 3 millioner ultrasoniske målere til varmeanlegg og drikkevanninstallasjoner

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.