Beseirer vanntap

"Vi vil være i stand til å lokalisere rør som sprekker raskere og kompilere analyser for vanntap ved hjelp av vårt prosesskontrollsystem."

Florenberg kommunale vannverk nær Fulda i Tyskland har installert 4850 smarte vannmålere, med et mål om å gjøre vannoperasjonen mer effektiv og forbedre kundeservicen.

Vannverket forsyner omtrent 20 000 kunder med rundt 900 000 m³ drikkevann årlig. De intelligente vannmålerne vil redusere både det administrative og operative arbeidet til vannverkets tekniske ingeniører betraktelig.

Den tidkrevende og kostbare avlesningen av målere gjort av eksterne personer blir umiddelbart noe som tilhørende fortiden, og betyr også betydelig raskere rapportering ved årets slutt.

Driftssjef Stephan Hahn: "Utfordringen vi står overfor, er at noen få ansatte

må takle et stadig økende antall oppgaver. Den elektroniske vannmåleren vil gi oss en bedre og raskere oversikt over vårt forsyningsområde. Vi vil for eksempel være i stand til å lokalisere rør som sprekker raskere og kompilere analyser for vanntap ved hjelp av vårt prosesskontrollsystem. "

"Våre kunder blir stadig mer sensitive når det kommer til faktisk forbruk", forklarer den tekniske driftssjefen. "Vårt daglige arbeid bli kraftig forenklet, takket være den høye graden av nøyaktighet til den ultrasoniske måleren og dataloggeren. Hvis det er ønskelig, viser den forbruket over de siste 460 dagene via direkte avlesning av

måleren med en bærbar PC, og minimum- og maksimumsalarmer sammen med annet nyttig tilleggsinformasjon."

Den kompakte vannmåleren måler forbruket ved hjelp av det svært presise ultrasoniske prinsippet. Dataen bufres ved hjelp av en innebygd datalogger, og forbruket løses nøyaktig og effektivt av trådløst av selskapets personell på gitte datoer når de "kjører forbi". Deretter sendes dataen direkte til selskapets oppgjørssystem for videre behandling og fakturering. På denne måten er tjenesteleverandøren i stand til å måle opptil 100 % av vannforbruket i området, og feilmarginen er nesten null.

"Vi vil være i stand til å lokalisere rør som sprekker raskere og kompilere analyser for vanntap ved hjelp av vårt prosesskontrollsystem." 

Driftssjef Stephan Hahn, Florenbergs kommunale vannverk

Florenbergs kommunale vannverk nær Fulda i Tyskland
 
Prosjekt: Installasjon av 4850 intelligent vannmålere med ekstern måleravlesning

Tidsramme: 2013