66 % tidsreduksjon

Fjernavlesning av målere sparer tid i det landlige nettet

Tillamook County ligger bortgjemt på Stillehavskysten i nord-Oregon, og er et jordbrukssamfunn kjent for sine melkegårder, tømmer- og fiskeindustrier. Tillamook Countys kommunale vannleverandør, Fairview vanndistrikt, betjener cirka 1200 innbyggere i området. Vannverket drives av to personer og sammen med styret har de arbeidet med å oppdatere byens gamle vanninfrastruktur og forbedre effektiviteten i den daglige driften.

I løpet av den innledende fasen av Fairviews vann-hovedplan, oppdaget vanninspektør David Pace at de fleste målerne i systemet var minst 20 år gamle. Målerne som ble fjernet og testet var i snitt 33 % unøyaktige ved lav vannføring, som reduserer Fairviews fakturerbare forbruk med 9 %.

Uten fjernavlesningsmulighet, begrenset antall medarbeidere og månedlig faktureringssyklus, fikk Pace oppgaven med å manuelt lese av målere i hagene til boliger, bondegårder og andre steder som er vanskelige å nå. Vanninspektør David Pace utfører nå måleravlesninger elektronisk på en tredjedel av tiden det tidligere tok.

"Måleravlesningsprogrammet og den nedlastbare prosessen var veldig grei." (David Pace, Vanninspektør)

"Kamstrups målere, måleravlesningsmaskinvare og -programvare er mye bedre, enklere og mer brukervennlige enn tidligere målere og radioavlesningssystemer som jeg har brukt. Målerne har bedre skjerm og er bedre designet, noe som gjør installasjonen enklere."

David Pace, Vanninspektør

Meget nøyaktig måling

Rettferdig fakturering og beskyttelse av omsetningen

For at Fairview skulle drive mer effektivt, oppdatere systemets teknologi og gjenvinne tapt omsetning de nylig oppdaget, trengte de nye målere og en måleravlesningsløsning som var grei. Med hjelp av Kamstrups flowIQ® smarte ultrasoniske vannmålere og automatiske måleravlesningsprogram (AMR), er driften av Fairview nå tryggere fordi de vet at investeringen er varig.

før de forlater de helautomatiske produksjonsfasilitetene hvor de ble produsert, blir flowIQ® målerne konstruert for å være meget nøyaktig, med lav vannføring som starter på 94 milliliter per minutt. Det er bevist at målerne opprettholder en flat, kontinuerlig nøyaktighetskurve i målerens levetid. Fairview får nå inn omsetning som tilsvarer mengden vann som faktisk leveres til kundene.

"Måleravlesningsprogrammet og nedlastingsprosessen var veldig grei og krevde bare nedlasting av en fil og et program fra Kamstrup og å angi adressene til målerne", sa Pace. Programmet kan dele målerne inn i grupper for å skape ruter og en jobbliste, i tillegg til å overføre data direkte til faktureringsprogramvaren for å redusere administrativ tid og potensielle faktureringsfeil.

Implementering av Kamstrups målesystem gjør at Fairview Water kan eliminere kjedelige oppgaver slik at de kan bruke tiden på aktiviteter som kan forbedre tilstanden til distribusjonssystemet.

Løsningen

Nettet: Fairview vanndistrikt i Tillamook

Antall målerpunkter: 650

Målerteknologi: flowIQ® smarte ultrasoniske målere og AMR-programvare via USB-minnepinne

Realiserte fordeler: Gjenvunnet 9 % av omsetningen ved å fange opp volum ved lav vannføring

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6