Radius skaper en datadrevet framtid med en nøkkelferdig smartmålingsløsning

«Smartmålere er en forutsetning for det grønne skiftet – og vi ligger i front.»

– Stephan Alexander Fly, Operations Manager hos Radius.

11 500 teknikertimer spart årlig

EUR 228 579 i årlige besparelser ved å identifisere null feil

Utfordringen:

Erstatte en million manuelle målere med smartmålere

Det grønne energiskiftet er på vei. EU er, nå mer enn noen sinne, en drivkraft for å fremme energieffektivitet, rene drivstoff, og støtter en direkte elektrifisering av sluttbrukersektorene. Og Danmark er første rekke. Innen 2030 har landet et mål om at CO2-utslippet skal være redusert med 70 %, og innen 2050 skal strømsystemet være helt uavhengig av fossile drivstoff.

For å legge til rette for dette bestemte det danske parlamentet i 2013 at alle strømkunder i Danmark skulle være utstyrt med fjernavleste målere innen utgangen av 2020. Hos Danske DSO Radius hadde bare tre prosent av deres en million kunder en smartmåler. Det betydde at omtrent 970 000 kunder måtte få en ny strømmåler – og totalt måtte en million målere byttes ut.

Løsningen:

Nord-Europas største prosjekt innen smartmåling

En vellykket utrulling av prosjekter i denne størrelsen er avhengig av logistikken. Det var årsaken til at Radius valgte å spesifisere at de ønsket en nøkkelferdig løsning i anbudsinnbydelsen. Kamstrup håndterte leveringen og monteringen av en million smartmålere og skillebrytere slik at Radius kan fjernutkoble og -innkoble kundene. Planen var at det skulle monteres 1 500 målere hver dag, men på gode dager greide teamet 2 500 målere. Takket være en omfattende og nøyaktig planlegging gikk utrullingen helt etter planen og budsjettet.

Oppdag mer
Lukk

Ny løsning. Nye muligheter.

Det at Radius kan motta forbruksdata automatisk hver dag, betyr at de bedre kan se feil, og gi kundene bedre service. Men det er bare begynnelsen. Den nøkkelferdige løsningen inkluderer også en bryter som gjør at Radius kan fjernutkoble og -tilkoble brukere. I dag utføres det mellom 200 og 250 fjernutkoblinger og -tilkoblinger hver måned, noe som har medført store innsparinger.

«Vi har greid å redusere antallet besøk av en tekniker med mer enn 25 000. Det tilsvarer ca. 11 500 teknikertimer spart årlig» sier Stephan Alexander Fly, Operations Manager hos Radius.

Proaktivt vedlikehold leder til store innsparinger

«Ved at vi får en bedre forståelse for belastningen i lavspenningsnettet, gir dataene vi får fra smartmålerne oss en bedre evne til å gjenkjenne tyveri, håndtere feil og veilede kundene våre ved strømbrudd» sier Stephan.

Spenningsdata blir f.eks. hentet fra målerne daglig. Hvis null lederen er frakoblet, kan det oppstå destruktive spenningssvingninger. Det kan være tidskrevende og kostbart å reparerer feil som dette, og kan lede til krav fra kundene og en dårlig kundeopplevelse.

«Ved hjelp av data fra Kamstrups målere kan vi identifisere dårlige nøytrale forbindelser, fikse feil på målere eller koblingsbokser, og løse problemet før det leder til brudd. Dette har ført til en estimert innsparing på EUR 228 579 per år» sier Stephan.

Nøkkelen til det grønne skiftet

Den nye løsningen vil også spille en sentral rolle i å hjelpe Radius støtte det grønne skiftet. I dag er 56 prosent av det danske strømforbruket dekket av energi fra vind og sol, og innen 2030 vil landets strømsystem være helt uavhengig fossile drivstoff.

På EU-nivå er målet at utslippet av CO2 skal reduseres med 40 %, noe som krever at 32 % av EUs totale energiforbruk kommer fra fornybare energikilder. Skiftet mot stadig større andeler fornybar energi vil endre måten Radius jobber på nettet.

Innen 2030 er målet at CO2-utslippene skal reduseres med 70 %. Innen 2050 er målet å være fossilfri.

«Billionene med dataverdier vil hjelpe oss til på finne muligheter til å trimme nettverkene våre, og balansere belastningene. Vi tror at smarte målere og dataene de gir oss er nøkkelen til det grønne skiftet» sier Stephan.

Gjør seg klar til en elektrifisert framtid

Innen 2030 vil veiene i Europa bli benyttet av 30 millioner elektriske biler. Selv om det er kritisk for at det grønne skiftet skal bli vellykket, er det forventet at den økende populariteten til bærekraftige løsninger, som varmepumper og elektriske biler vil skape til nå ukjente forbrukstopper. Radius kan forberede seg til dette ved å utvide nettet, eller prøve å balansere belastningen bedre.

«Strømnettet er robust, men i framtiden vil vi se mye høyere topper, og dette vil utfordre den maksimale kapasiteten vi har i dag» forutser Stephan. «Siden alt, fra oppvarming og kjøling, til biler og tog blir elektriske, trenger vi alle de dataene vi kan få til å beskytte nettet og administrere distribusjonen på den smarteste og mest økonomiske måten.»

Radius vil benytte seg av fleksible tariffer til å flytte forbruk til tider med lavere trykk på nettet. Tariffene gjør at kundene f.eks. betaler mindre for å kjøre oppvaskmaskinen ved midnatt fremfor 20:00. For å fakturere korrekt med fleksible tariffer kreves det pålitelige forbruksdata. Det er her smartmålerne spiller hovedrollen.

Databaserte investeringsavgjørelser

Med en oversikt over statusen i nettverket, er Radius nå i en bedre posisjon til å planlegge investeringene. Hvis en feil f.eks. har oppstått mange ganger tidligere, kan det bety at det er på tide at det investeres i en ny kabel eller transformator.

«Fornyelsen av nettet, slik at det kan håndtere toppene med energiproduksjon vil kreve mye graving, kabellegging, bygging av transformatorer m.m. – en svært kostbar og forstyrrende prosess» sier Stephan. «Vi ønsker å investere fornuftig i balansering av energibelastningen for å frigi trykk på nettet og unngå energisløsing. Da kan vi dele opp investeringene våre til utvidelse av nettet. Dette er bedre for økonomien og bedre for samfunnet totalt sett.»

Lukk

«Når Boomen av elektriske biler kommer, kan vi bruke dataene til å analysere hvor det må handles først, identifisere ukjente flaskehalser og om mulig fordele belastningen. På denne måten kan vi fokusere innsatsen vår, og trinnvis investere i nettet.»

– Stephan Alexander Fly, Operations Manager hos Radius.

Din fullservice partner

Ved å levere en integrert løsning som omfatter hele smartmåling-verdikjeden, gjør vi det mulig for nettleverandørene å forenkle smartmåling og drive et effektivt nett.

Les mer

Ønsker du å høre mer om våre smarte målerløsninger? Ta kontakt med ekspertene våre til å finne de rette verktøyene til de utfordringene du står ovenfor.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6

Relaterte kundeeksempler