Med den nye løsningen for overvåkning av jordfeil i nettstasjonene så forventer Røros E-verk å kunne spare både tid og penger på lokalisering av jordfeil. Bedre oversikt og mer kunnskap om jordfeil i nettet vil også sikre en mer målrettet innsats på driftsområdet.

Røros E-verk er i gang med en gradvis overgang fra deres eksisterende AMS-system til en komplett OMNIA-løsning fra Kamstrup. Samtidig har de investert i en ny løsning for overvåkning av jordfeil i selskapets nettstasjoner, og da i form av det nettbaserte analyseverktøyet Power Intelligence.

Ressurskrevende utfordring
Registrering av jordfeil på nettstasjoner blir lovpålagt fra januar 2019, men Røros E-verk forventer også at det nye verktøyet vil gjøre arbeidet med jordfeil mye enklere og mer effektivt.

Lokalisering av jordfeil er en både vanskelig og tidkrevende oppgave i dag forklarer Lars Tønset, Prosjektleder hos Røros E-verk: 

"Jordfeil oppstår nesten daglig i det norske strømnettet, men de kommer og går, slik at vi bruker mye tid og ressurser på finne de manuelt."

Nettopp tidsaspektet er en stor utfordring, da jordfeil kan være alvorlig, og utgjør en stor brann- og berøringsfare. Det er også grunnen til at det er lovbestemmelser som forteller hvor raskt feilen skal utbedres.

"Vi forventer, at vi med Kamstrups løsning kan redusere den manuelle arbeidsmengden som brukes til å finne jordfeil, da vi på kartene kan se om feilen er ute hos kunden eller på vårt nett.”

- Lars Tønslet, Prosjektleder hos Røros E-verk

Rask feilsøking sparer tid og penger
Med jordfeilmodulen i Power Intelligence vil Røros E-verk kunne spare både tid og penger, fordi det blir merkbart raskere for de å få en oversikt over jordfeil i nettstasjonene når de vises på et kart eller i en liste. Varslingene fra Power Intelligence gjør også at selskapet kan reagere raskere, og finne feilene mer effektivt. 
Lars Tønset forklarer: "Vi forventer, at vi med Kamstrups løsning kan redusere den manuelle arbeidsmengden som brukes til å finne jordfeil, da vi på kartene kan se om feilen er ute hos kunden eller på vårt nett. I tillegg blir det også rent praktisk en fordel å kunne vise analyseverktøyet på en felles skjerm i operatørrommet, slik at alle har en oversikt over jordfeilvarslene."
Verdiskapende analyse
Power Intelligence vil også etter hvert kunne utvides med andre verdiskapende analysemoduler: "Overvåkning av jordfeil ute hos kundene, og spesielt nettbelastningsanalyse er svært interessant for oss. Det vil kunne gi oss verdi ved at vi kan bestemme hvilke deler av nettet som må utbedres, og om en utbedring holder" sier Lars Tønslet.

Om prosjektet:

  • Nåværende løsning: Senea-system med 6400 målere for husholdninger
  • 90 stk. OMNIPOWER CT-målere med OMNIGRID Connect-modul til montering i nettstasjoner
  • 200 OMNIPOWER strømmålere for husholdninger
  • Radio mesh-nettverk og MDM-systemet VisionAir til innhenting og håndtering av målerdata
  • Prosjektperiode 2018