Ved å velge en leverandør som tok ansvar for hele systemimplementeringen, ble Övertorneå Energi sikret en høy ytelse på måleravlesningene og hyppige data for å gi optimal avkastning på deres smartnett-investering.

Smart grid-investering med fordeler som varer lenge

Energiselskapet Övertorneå Energi i Nord-Sverige ønsket et smart grid-system med høy ytelse som kunne lese av alle strømmålerne i nettverket deres automatisk for å tilfredsstille gjeldende lovpålagte krav for timesverdier til forbrukeres forbruk.


Like viktig var imidlertid behovet for at selskapets nye smart grid-løsning også skulle være forberedt for fremtidige forskrifter og funksjonskrav, for å være sikker på at de gjorde en varig investering. "Vårt mål var å finne et system som kunne håndtere både dagens krav og at det skulle være forberedt for fremtidige forskrifter", sier Henrik Luttu, CEO, Övertorneå Energi.

Kamstrup ble valgt for å levere både de nye intelligente strømmålerne og smartnett-systemet deres, OMNIA, inklusive installasjon av systemet, utvikling av eksportfiler, planlegging av nettverk sammen med sluttanalyse- og clean-up for å sikre at nødvendig systemytelse ble oppnådd.

I tillegg til å sørge for faktureringsgrunnlag, vil sanntidsdataene levert av OMNIA-systemet, også tillatte nøyaktige beregninger og analyser som ikke var mulig med det gamle systemet. Dette setter Övertorneå Energi i stand til å overvåke distribusjonsnettverket sitt nøye, og gir dermed bedre kapitalforvaltning, optimalisering av driften og tilrettelegging for å øke integreringen av fornybare energikilder.

"I løpet av prosjektprosessen har Kamstrups team med salgspersoner, prosjektledere og teknikere vært det samme. Dette ga en høy grad av troverdighet og tillit."

Henrik Luttu, CEO Övertorneå Energi.

Optimal planlegging og ekspertutførelse

Implementeringen av det nye systemet ble kjørt som en prosjekt ledet av et dedikert team fra Kamstrup. Denne tilnærmingen ga Övertorneå Energi full oversikt over prosjektet uten å binde opp deres eget personell og deres egne ressurser.

At man overlot prosjektstyringen til systemleverandøren deres, innebar at Kamstrup tok seg av implementeringen av systemet fra begynnelse til slutt. For Övertorneå Energi innebar dette ikke bare optimal prosjektplanlegging og mindre fare for feil. Det innebar også at man overlot ansvaret for å fullføre prosjektet til en erfaren spesialist, noe som sikrer effektiv problemløsning hele veien.

Kamstrups prosjektteam ble ledet av en prosjektleder som hadde det overordnede ansvaret for prosjektet og som sørget for at alle oppgaver ble utført i henhold til planen.

Prosjektet ble kjørt i henhold til Kamstrups prosjektmodell for systemlevering, som kjennetegnes av tydelig definerte roller og ansvarsområder, en strømlinjeformet prosess og full dokumentasjonen på en delt plattform.

Ansvarsområdene til ekspertteamet omfattet alt fra å etablere nettverket, inklusive pågående kvalitetskontroller og stabilitetsavlesinger for å håndtere hele IT-oppsettet, datasikkerhet og systemopplæring samt integrering mellom verktøyene og Kamstrups IT-systemer.

Ifølge Henrik Luttu var det å ha et dedikert team med spesialkunnskap en stor fordel: "I løpet av prosjektprosessen har Kamstrups team med salgspersoner, prosjektledere og teknikere vært det samme. Dette ga en høy grad av troverdighet og tillit."

Et prosjekt drevet av
tydelig fokus

Samarbeidet mellom Övertorneå Energi og Kamstrup fungerte bra. På grunn av prosjektimplementeringen som ble ledet av systemleverandøren, var det i tillegg konstant fokus og vektlegging på fremdrift for å sikre at det nye systemet ble levert som lovet, uansett hvilke problemer som måtte løses i løpet av prosessen.

Henrik Luttu tviler sterkt på om prosjektet kunne ha blitt gjennomført innenfor den samme tidsrammen hvis det ikke hadde blitt kjørt som et prosjekt: "Hvis prosjektet ikke hadde blitt kjørt av Kamstrup, tror jeg ikke vi ville ha opplevd den samme fremdriften, og det ville ha tatt mye lenger tid å implementere systemet."

Målerdata med merverdi

Det primære målet for Övertorneå Energi vil fortsatt være stabil levering av strøm til kundene. Men den høye måleravlesingsytelsen og økt hyppighet av data fra det nye smartnett-systemet gjør at leverandøren kan bruke dataene til andre og mer avanserte formål enn bare å fakturere kundene nøyaktig.

Merverdi i form av bedre servicetilbud og mer involvering av kundene på veien til høyere energieffektivitet er noen av fordelene med et nett som virkelig er smart i dag og som fortsatt vil være det langt inn i fremtiden.
Om prosjektet:
OMNIA electricity (Legacy og mesh-kontrollerne).
Målerpunkter: Ca. 3 500
Prosjektlevering: Prosjektledelse, planlegging, IT-installasjon, systemintegrasjon og support, implementering av radionettverk og clean-up.
Prosjektperiode: Desember 2013 – mai 2015
Installasjonen ble utført av egne elektrikere og eksterne entreprenører