Et forpliktende prosjektteam og en grundig planlagt prosess resulterte i fullføring før tidsplanen og utrulling av et nytt måleravlesingssystem med 100 000 strømmålere.

Storskala systemintegrasjon

Energiselskapet, Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY), ønsket å gå over til fjernavlesing for å forbedre kundeservicen og for å strømlinjeforme prosessene med måleravlesing og fakturering. Da de skulle bytte 100 000 strømmålere med nye fjernavleste målere og implementere et nytt måleravlesingssystem, valgte de servicefirmaet Empower som primærentreprenør for det omfattende prosjektet som involverte nærmere 20 partnere og underleverandører.

Én av dem var Kamstrup, som i tillegg til å levere 65 000 av målerne, leverte konsentratorer og VisionAir AMR programvare, de tok seg av planlegging og implementering av radiokommunikasjonsnettverket og sørget for systemsupport.

"Kamstrup ble valgt på grunn av sine tekniske muligheter og kommersielt konkurransedyktige løsninger, spesielt for sluttkundesegmentet med eneboliger i landlige områder", sier Juha Kiukas, prosjektleder hos Empower IM Oy.

Dedikerte og spesialiserte ressurser

Med prosjekter av denne størrelsen, er den tekniske løsningen i seg selv bare en del av prosessen. På grunn av prosjektet størrelse og antall personer involvert, var det avgjørende at avtaler ble holdt for å garantere at kunden kunne stole på at prosjektet var på tid helt til siste slutt, at det var på budsjett, og at sluttresultatet var tilfredsstillende.

Dette gjorde at det var enda viktigere å velge leverandører som påtok seg ansvaret for å garantere at alt gikk etter planen. Juha Kiukas forklarer: "Som prosjektleder forventet jeg at hver nøkkelperson i prosjektet utførte sin oppgave med stort engasjement og kompetanse, slik at jeg kunne stole på at det avtalte arbeidet ble utført til avtalt tid."

Et dedikert prosjektteam fra Kamstrup arbeidet tett sammen med et prosjektteam fra Empower. Teamet bestod av en profesjonell prosjektleder og spesialister innen forskjellige områder som AMR-systemer, måleenheter, radionettverksplanlegging og clean-up.

Hvert teammedlem hadde egne roller, sine egne ansvars- og kompetanseområder – et oppsett som reduserte faren for feil og forsinkelser, samt verifiserte kvaliteten på arbeidet som var blitt utført.

Som et eksempel ble det store nettverksområdet delt inn i mindre områder, og radionettverket ble derfor konstruert ett om gangen (f.eks. plasseringene av konsentratorene).

Den påfølgende clean-up prosessen med grundig testing etter installasjoner sikret systemet høy ytelse.

Ifølge Juha Kiukas er et profesjonelt prosjektteam nøkkelen til et vellykket prosjekt: "Når prosjektteamet er engasjert, selvorientert, holder det de lover og kommuniserer mellom de involverte partene, er det et godt grunnlag for et vellykket prosjekt. Med Kamstrup var vi i stand til å nå målene våre".

"Når prosjektteamet er engasjert, selvorientert, holder det de lover og kommuniserer mellom de involverte partene, er det et godt grunnlag for et vellykket prosjekt. Med Kamstrup var vi i stand til å nå målene våre."

Juha Kiukas, prosjektleder hos Empower IM Oy.

Strømlinjeformet prosjektmodell

I tillegg til de to dedikerte prosjektteamene ble det dannet en styringsgruppe som bestod av forretningsledelse og prosjektledere både fra Empower og Kamstrup. Hvert av de to selskapene arbeidet etter sine egne veldefinerte prosjektmodeller som ble integrert i KSOY-prosjektet. Dette innebar en tydelig definisjon, oversikt og dokumentasjon av prosjektfasene, rollene, ansvaret og oppgavene.

I løpet av det omfattende prosjektet, med så mange interessenter involvert, stod prosjektet overfor forskjellige problemer på forskjellige områder. Takket være spesialkunnskapen i prosjektteamene, og det nære samarbeidet mellom dem, var de imidlertid i stand til å arbeide konstruktivt og effektivt med å løse problemene uten at det gikk ut over den overordnede prosjektplanen. "Hvert problem ble dokumentert, og en liste med handlingspunkter ble fulgt nøye helt til den ble løst", forklarer Juha Kiukas.

Godt implementert prosjekt og nøye konstruert nettverk

Takket være en grundig planleggingsprosess, utførelse og testing, samt smidig og profesjonelt samarbeid med Kamstrups prosjektteam, ble KSOY-prosjektet faktisk fullført før planen. "Prosjektet kunne fullføres tidligere enn forventet, og kunden er fornøyd med resultatet", sier Juha Kiukas.

Nå i servicedriftsfasen, kan både Empower og kundene deres høste fordelene og nyte resultatene av det velimplementerte prosjektet. Ifølge Juha Kiukas fungerer det nye systemet på et konstant høyt ytelsesnivå:

"Før prosjektet var jeg skeptisk i forhold til ytelsen til radiokommunikasjonen, men nå må jeg si at det fungerer meget pålitelig. Fordi radiokommunikasjonsnettverket var så grundig konstruert, fungerer nettverket på et svært høyt SLA-nivå."

Tenke på fremtiden i dag
I dag er Kamstrups primære rolle på KSOY-prosjektet å ha en støttefunksjon for systemoppdateringer eller hvis det er servicetemaer som Empower ikke er i stand til å løse.

Men de har også satt seg ned sammen med Empower og KSOY for å diskutere systemet både i forhold til fremtidige behov og muligheter for å sikre optimal verdi av investeringen.

Dette omfatter egenskaper og funksjoner i neste generasjons løsninger, LV network management, utnyttelse av to-veis kommunikasjon på mer effektive måter f.eks. for nye tjenester, samt potensiell bruk av Kamstrup dataloggere for å registrere pengeverdier fra nettverket.

Om prosjektet
Kunde: Empower IM Oy og KSOY
Målerpunkter: 65 000 strømmålere (VisionAir/382M)
Prosjektlevering: Prosjektledelse, planlegging, IT-installasjon, systemintegrasjon og support, implementering av radionettverk og clean-up.
Prosjektperiode: Juni 2010 til august 2014
Målerinstallasjoner ble utført av en ekstern entreprenør