Når data konverteres til forretningsverdi

Åland, Finland

Nøyaktig fakturering, bedre oversikt over nettverket, forbedret kundeservice og god integrering av fornybare energikilder er noen av fordelene Ålands forsyningsselskap har fått etter sin investering i et smart nettverk.

For Ålands Elandelslag (ÅEA), markerer deres OMNIA-løsning fra Kamstrup overgangen fra enkel AMR til et komplett smartmålingssystem med høy ytelse. Systemet omfatter 15 500 smartmålere, en trådløs infrastruktur og administrasjonssystem for dataene fra målerne.

Motivasjonen for overgangen er en kombinasjon av flere av begrensningene i deres eksisterende system som var over 10 år gammelt, og Finlands lovmessige krav som krever at forsyningsselskaper i landet må kunne utføre timesbaserte avlesninger. Med den raske utviklingen innen smartmåling visste ÅEA at et nytt og mer avansert system ville gi dem flere data, noe som igjen ville føre til mer nøyaktige beregninger. Samtidig kunne de gi kundene en faktabasert tjeneste og en bedre produktopplevelse.
Fra pilotprosjekt til ferdig implementert
ÅEA valgte etter et vellykket pilotprosjekt Kamstrup som leverandør av det endelige prosjektet. "I stedet for at vi kjører flere parallelle systemer så trengte vi et vi kunne stole på. Det å få en komplett løsning fra samme leverandør gjør alt enklere, inkludert integrering med andre systemer", forklarer David Karlsson, CEO ÅEA.

Utrullingen av målerne startet i 2014, og det forventes at den er ferdig i løpet av sommeren 2018. "Vi har igjen rundt 5 500 målere, så vi er ferdige med rundt to tredjedeler", sier David Karlsson. I øyeblikket monteres mellom 100 og 150 målere hver uke, og fordelene med det nye systemet er allerede tydelige.

"I stedet for at vi kjører flere parallelle systemer så trengte vi et vi kunne stole på. Det å få en komplett løsning fra samme leverandør gjør alt enklere, inkludert integrering med andre systemer".

- David Karlsson, CEO ÅEA.

Fordelene med sanntidsdata

Både ÅEA og deres kunder har fått oppleve flere av fordelene med den nye målerløsningen, sier David Karlsson: "Så snart en måler er koblet til og tatt i bruk, bruker vi måleren til fakturering, slik at det ikke er noen forsinkelse for kundene". Siden de nye målerne viser forbruket per time i stedet for per dag, er det også enklere for ÅEAs kunder å holde oversikt over strømforbruket. 

Men de viktigste fordelene finner du i mulighetene som kommer med mer oppdaterte data. I tillegg til at de nå kan fakturere kundene mer nøyaktig vil dataene fra nettverket gi ÅEA en bedre innsikt i distribusjonsnettverket når det gjelder strømkvalitet, spenningskvalitetsprofiler og lignende. Noe som igjen resulterer i en mer presis diagnostisering, fokusert feilsøking og mer målrettede investeringer.

Faktabasert tjeneste
Tidligere måtte selskaper ofte sende noen ut til kunden når en kunde tok kontakt om et forsyningsproblem, og ofte skyldtes problemet noe så enkelt som at en sikring måtte byttes. Med det nye systemet har disse kostbare, tidskrevende og unødvendige besøkene blitt kraftig redusert. 

I dag kan ÅEA evaluere behovet for et kundebesøk og samtidig gi kundene bedre råd når de ringer inn. David Karlsson forklarer: "Verdien av å ha mer oppdaterte data er kunnskapen disse dataene gir oss. Dermed får vi en mer kunnskapsbasert samtale med kundene når de ringer inn. Samtalene vi har nå er basert på fakta".
Det samme gjelder også innhentingen av en rask og full oversikt etter en av stormene som ofte treffer Åland. Det å kunne skaffe en fullstendig oversikt i kontrollrommet over alle målere i nettverket vil hjelpe til med å målrette innsatsen etter en storm mot de rette stedene. David Karlsson kaller det en mer intelligent elimineringsprosess.

Det nye og mer avanserte systemet gjør også at ÅEA kan fjernutkoble strømmen til kundene, noe som er en stor fordel. Tidligere kunne det ta timer å få kontakt med kundene f.eks. i forbindelse med kvalitetsproblemer eller forsinket betaling.

"Verdien av å ha mer oppdaterte data er kunnskapen disse dataene gir oss. Dermed får vi en mer kunnskapsbasert samtale med kundene når de ringer inn. Samtalene vi har nå er basert på fakta".

- David Karlsson, CEO ÅEA.
God integrering av fornybare energikilder
I løpet av de siste årene har interessen for fornybar energi og mikroproduksjon økt blant kundene til ÅEA. Selskapet forventer at såkalte "prosumere" (Avanserte forbrukere) vil bli en viktig del av strømmarkedet i Norden i framtiden, med nye utfordringer og krav til nettverket som resultat av dette. 

Dette var en viktig faktor når selskapet skulle velge målerløsning sier David Karlsson: "Vi kjøpte nye målere med muligheten til å måle både forbruk og produksjon. På den måten vil en kunden med solcellepaneler som produserer mer enn han/hun bruker kunne sende overskuddet tilbake til nettverket, og vi vil kunne betale kunden for overskuddet".
Dette sikrer en rettferdig og lavere strømregning til kunden, og gjør at solcellepaneler blir mer attraktive, og et miljøvennlig valg. 

ÅEA er også i stand til å se om en kunde har montert solcellepaneler uten å informere dem. Dette er selvsagt viktig informasjon, da selskapet har behov for å ha kjennskap til alle produksjonsenheter i nettverket og plasseringen av disse. Enda viktigere er sikkerhetselementet. ÅEA må ha muligheten til å kunne dra ut og kontrollere at panelene er riktig montert. Hvis ikke kan det redusere sikkerheten til de som arbeider på nettverket, f.eks. i forbindelse med et strømbrudd.

I framtiden vil ÅEAs fokus fortsatt være på verdien til dataene sier David Karlsson.

"For oss handler det om å få mest mulig ut av de dataene vi har. Med tanke på framtiden så ser vi på muligheten til å bruke de timesbaserte dataene til nettverksberegninger. Dette vil gjøre oss i stand til å lage mer presise beregninger istedenfor å bygge nettverket på antakelser. Antakelser er en ting - kunnskap er noe helt annet".

- David Karlsson, CEO ÅEA.

Om eksemplet:

Omfattende OMNIA smartnett-system, inkludert:

• 15 500 smarte målere
• Trådløs infrastruktur for kommunikasjon
• System for målerdataadministrasjon

Tidsramme: 2014-2018