Transparent forbruk

Woonservice IJsselland, Nederland

Det er viktig at beboerne betaler for det de virkelig bruker

Boligkomplekset IJsselzicht i sentrum av Doesburg har blitt omformet fra et pleiehjem til et moderne kompleks med seniorboliger, med 70 selvstendige leiligheter. En viktig del av dette arbeidet fra boligselskapet Woonservice IJsselland var monteringen av smarte varme- og vannmålere fra Kamstrup.


Et åpent varme- og vannforbruk

I IJsselzicht var hus og pleie allerede delt, og beboerne hadde allerede egne leieforhold med selskapet. Varmeforbruket ble tidligere målt med mekaniske målere, og tappevann ikke målt i det hele tatt. Den nederlandske varmeforordningen krevde at de måtte bytte til ultralydmåling som kunne fjernavleses.

"For å forbedre effektiviteten og servicen vår så har vi byttet ut de mekaniske målerne med smarte ultralydsbaserte varmemålere fra Kamstrup" forklarer Rik ter Welle, Property Manager hos IJsselland. "Og vi har også montert individuelle vannmålere. Vi har valgt ultralydsbaserte målere for å være bedre forberedt for framtiden. De har en lengre levetid enn de gamle målerne, og vi forventer en levetid som er lengre enn femten år. Kun en økonomisk vurdering."

Fjernavlesning

Dataene fra målerne sendes hver time via en konsentrator. Dette systemet fra Kamstrup har lengre rekkevidde: Bare en mottaker er nødvendig for å kunne lese av alle målerne i hele komplekset.

Ter Welle forklarer: "Analogt har blitt digitalt. Det betyr at en fysisk måleravlesning, der noen må gå til hver leilighet og leste av målerne når det er tid for fakturering ikke lenger er nødvendig. Og når vi snakker om vann: Dataene fra hovedmåleren ble tidligere delt mellom beboerne. I dag er ikke dette akseptabelt: Nå kan vi fakturere for det reelle forbruket til hver husstand også når det gjelder vann."

Woonservice IJsselland kan se målerdataene i sanntid fra kontoret, uten at de må styre med manuell måleravlesning. Fjernavlesningen utføres automatisk med dataprogrammet READy Manager.

Clement van Uum, Finance Officer hos IJsselland fremhever at servicen og hastigheten til selskapet har økt betraktelig.

"Det er viktig at beboerne betaler for det de virkelig bruker. Vi kan nå produsere alle fakturaene med bare et par klikk. Hvis beboerne har spørsmål om fakturaen så kan vi svare de med en gang, noe vi ikke kunne tidligere. Dette gjelder også hvis f.eks. noen flytter: Vi leser av måleren og fakturerer i henhold til denne avlesningen. Det samme gjelder den årlige faktureringen. Ikke lenger måneder med venting. Fakturaen kommer i stedet i starten av året" sier Van Uum.


Gjennomsiktighet

Med smartmåler-løsningen til Kamstrup har kundene enklere tilgang til dataene sine, inkludert et utvalg verktøy som gjør at de kan planlegge og jobbe proaktivt.

Van Uum forklarer: "Kamstrup gir oss muligheten til å kunne levere energi og vann til leilighetene på en intelligent måte, samtidig som vi kontinuerlig kan samle inn målerdata og administrere energi- og vannforbruket mer effektivt. Kort fortalt en optimal gjennomsiktighet som ikke bare forbedrer effektiviteten til vår egne prosesser, men som også gir forbruksinformasjon til våre kunder."

 

Løsning

Hver leilighet er utstyrt med målere som er utstyrt med wireless M-Bus-kommunikasjon:
-MULTICAL® 402 varmemåler
-MULTICAL® 21 måler for tappevann
MULTICAL® 602 varmemålere er montert på alle utgangene fra distributøren for å måle anlegget (inkludert servicesenteret og restauranten). Det automatisk datainnsamlingssystemet READy benyttes til fjernavlesning.

 
Woonservice IJsselland – IJsselzicht-komplekset

70 leiligheter i ett kompleks fordelt på to etasjer. Intern datainnsamling, fritt valg av tjenesteleverandør for fakturering. De gamle mekaniske varmemålerene er erstattet av smarte ultralydsbaserte varmemålere. Forbruket av tappevann ble ikke målt tidligere, og vannmålere for dette er nå montert for første gang.

 

"Optimal gjennomsiktighet som ikke bare forbedrer effektiviteten til vår egne prosesser, men som også gir forbruksinformasjon til våre kunder."