Betydelig vannsparing i et organisk meieri

Thise meieri, Danmark

Etter montering av vann- og varmemålere, og at de startet å bruke datapresentasjonsverktøyet eButler, så har Thise meieri fått en mye bedre oversikt over sitt daglige vannforbruk. Denne kunnskapen brukes aktivt til å effektivisere den daglige driften ytterligere.

Totalt 115 millioner liter melk brukes på Thise meieri hvert år. Mengden vann som brukes til produksjon av ost og andre produkter er samlet opp mot 150 000 kubikkmeter per år. I tillegg behandler meieriet rundt 160 000 kubikkmeter med avløpsvann på deres eget behandlingsanlegg hvert år. Siden meieriet betaler rundt 35 danske kroner for å få behandlet en kubikkmeter med avfallsvann, har meieriet en stor interesse i å redusere vannforbruket. Det er en av årsakene til at Thise meieri ble med i et prosjekt som heter "Water efficient dairy"; som har som mål å gjøre de deltakende meieriene mer konkurransedyktige gjennom en effektiv bruk av vann.

Tidsbesparing mens forbruket overvåkes
Fram til nylig holdt produksjonslederen oversikten over vannforbruket ved å bruke 45 minutter på å gå rundt i produksjonsanlegget for å manuelt lese av hvert enkelt mekaniske målepunkt for vann, og plotte verdiene i en loggbok. Dataene ble deretter overført til et regneark.

Denne metoden har vist seg å være alt annet enn effektiv. I tillegg greide ikke produksjonslederen alltid å konvertere dataene til reelle innsparingsinitiativer i produksjonsanlegget. I dag overvåkes vannforbruket på en mye mer strømlinjeformet, og automatisk måte. Akkurat som de andre aktivitetene på meieriet.
En øyeblikkelig synlig effekt
Kamstrup er en av partnerne i prosjektet for dette vanneffektive meieriet. 66 vann- og varmemålere ble montert, og alle fjernavleses og hostes av Kamstrup.

Kamstrups datapresentasjonsverktøy, eButler er en del av løsningen. Dette betyr at alle kan få en enkel oversikt over vannforbruket, automatisk samlet inn en gang i timen. Dette inkluderer alle prosessene i meieriet, fra produksjonsanlegget og pakkehallen til den endelige vaskingen av maskinene.
2/3 innsparing

"Tidligere brukte vi 700 liter med vann hver time til skylling. Nå bruker vi 6000 liter per dag. En innsparing på 2/3 er selvsagt en ekstrem sak. Vi oppnådde innsparingen ved å montere en reguleringsventil, noe som betyr at forbruksnivået nå er konstant. I tillegg er en alarm nå koblet til systemet, og vi blir varslet hvis vannforbruket til skylling overstiger 300 liter per time." Jens Møibæk, teknisk sjef hos Thise meieri

- Jens Møibæk, teknisk sjef hos Thise meieri

"Optimalisering er spennende og morsomt når du kan se forskjellen det gjør. I tillegg passer vår organiske profil perfekt med en grønnere energiprofil. Personlig har jeg store forventninger om at vi skal kunne spare store mengder vann på vår CIP-enhet." 

- Jens Møibæk, teknisk sjef hos Thise meieri 


Brukervennlig visualisering av forbruksdata utgjør en forskjell
Visualisering av forbruket er en av de viktigste fordelene meieriet får med sin Kamstrup-løsning, siden det gir de en nøyaktig oversikt over hvor de kan optimalisere driften, og få enda større innsparing av energi- og vannforbruket sitt.
Konkrete innsparinger

Ved flere tilfeller har eButler hjulpet oss til å oppdage kostbare feil. For eksempel en feil på kokestasjonen og en defekt dampventil, som slapp gjennom damp selv når den var stengt. Den defekte dampventilen resulterte i et varmeforbruk som var syv ganger høyere enn normalt. 
Enklere rapportering til myndighetene

Tidligere måtte meieriet utføre en manuell beregning av forbruket, men med løsningen fra Kamstrup er dokumentasjonsprosessen nå mye enklere å administrere. Ikke bare for ledelsen og de ansatte, men også i forbindelse med rapportering til det offentlige.

Løsning

58 MULTICAL® 21 vannmålere
8 MULTICAL® 602 varmemålere
Data samles inn via en hosted READy-løsning
og presentert i eButler.
Prosjektperiode: Våren 2014 - høsten 2015