Overvåkning av vannforbruket skaper trygghet og gir en oversikt

Vinhandlaren boligsammenslutning, Sverige

Ved å investere i intelligente vannmålere og et READy-system for fjernavlesning har Vinhandlaren boligsammenslutning en bedre oversikt over vannforbruket.

Samtidig har pålitelige forbruksdata dannet et solid grunnlag for fakturering av beboerne og de er i tillegg sikret en bedre oversikt over kostnadene takket være en rask deteksjon av lekkasjer blant annet.

Vinhandlaren boligsammenslutning ligger i svenske Sollentuna og består av 90 boenheter. På samme måte som mange andre andelsleiligheter eller boligsammenslutninger så har Vinhandlaren fram til nå brukt mekaniske målere til å måle vannforbruk i hver enkelt leilighet. Men boligsammenslutningen har også to fellesområder - en ishockeybane og et vaskeri - og de bruker også vann. Siden dette aldri har blitt målt, har forbruket blitt delt likt mellom beboerne. Idéen er at dette skal fortsette. Men de kunne se at det ikke var noen kobling mellom boligsammenslutningens vannregning fra vannverket og målingene som ble lest av på beboernes mekaniske målere. Det var på tide med en endring!

En del av forklaringen for denne mangelen på konsistens var at de mekaniske målerne, over tid, ble påvirket av slitasjen, og ble mindre nøyaktige. Beboerne så derfor etter en moderne og framtidssikker løsning. De ønsket å sikre at forbruksdataene som ble målt av målerne var korrekt.

Blant annet skulle dette sikre en bedre innsikt i det reelle forbruket fordelt på beboerne, og i tillegg sikre at de ble fakturert for det vannet de i realiteten forbruker. Med dette i tankene så bestemte boligsammenslutningen seg for å investere i nye og intelligente vannmålere fra Kamstrup.

De intelligente målerne av typen MULTICAL® 21 ble montert og kombinert med READy fjernavlesingssystem for avlesning av målerne. Jörgen Kleveborn, et av styremedlemmene til Vinhandlaren boligsammenslutning ble raskt entusiastisk for løsningen:

"Med READy kan jeg enkelt og greit lese av alle målerne i nettverket vårt. Og siden de innsamlede dataene er tilgjengelige rett fra systemet, sparer det meg for fire–fem timers arbeid.
I framtiden kan beboerne være trygge på at de vil bli fakturert korrekt, og at de faktisk bare betaler for det vannet de bruker."

Betale for det reelle forbruket
Den nye løsningen gir også beboerne tilleggsverdi, siden de ikke lenger trenger å lese av målerne sine selv. Dette gjøres nå automatisk via READy. Det at dataene nå er nøyaktige betyr at beboerne bare betaler for sitt egne reelle forbruk, noe som gir de en kontroll over størrelsen på vannregningen ved at de kan endre forbruket sitt.

"I starten følte noen av husholdningene at de betalte litt mer enn de gjorde tidligere" sier Jörgen Kleveborn. "Men det skyldtes at de tidligere hadde betalt for lite i forhold til det reelle forbruket sitt, mens andre hadde betalt for mye."

Slutt på vanntap og ekstrabetalinger
De intelligente målerne fra Kamstrup gir en effektiv lekkasjedeteksjon siden store endringer i forbruksnivåene raskt kan identifiseres og begrenses. 

Beboerne i Vinhandlaren boligsammenslutning opplevde dette med en gang målerne ble montert. To av målerne utløste med en gang i READy, og to lekkasjer ble raskt funnet.

Vinhandlaren boligsammenslutning har også tidligere stått ovenfor utfordringer med lekkasjer. En utett ventil på varmtvannstanken førte til en påfølgende betaling på rundt 16 000 DKK. Det nye systemet vil forhindre tilfeller som dette i framtiden, siden det nå er mye enklere å overvåke vannforbruket og raskt identifisere unormalt høyt forbruk av forskjellige typer. Investeringen i intelligente vannmålere betyr at både Jörgen og beboerne i Vinhandlaren boligsammenslutning kan sove godt om natten.

Om løsningen

Kunde: Vinhandlaren boligsammenslutning (Sverige).
Løsning: MULTICAL® 21.
Net Build, READy fast nettverk
Antall målepunkt: 90
Tidsramme: 2015-2016.