"Transparens i det totale energiforbruket gjør det mye lettere å optimalisere hele energiforsyningen til leilighetskomplekset", sier De Vestes installatør Linthorst, som i tillegg er ansvarlig for energilevering og fakturering.

Bærekraftige energiløsninger har fra starten av vært i fokus i eldreboligprosjektet "De Veste" i Nederland. Prosjektet bli enda mer energieffektivt ved bruk av Kamstrups målere og kommunikasjonsteknologi. 

Når boligselskapet Habio og omsorgsgruppen Amaris besluttet å gjøre den store investeringen det er å bygge 70 nye leiligheter i byen Naarden i Nederland, besluttet de også at bygningskomplekset skulle fokusere på bærekraftig energi. Varmepumper, termiske energilagre og varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg spilte derfor en viktig rolle i hele energiforsyningen i leilighetskomplekset.

Med levering av 282 energi- og vannmålere og et integrert kommunikasjonsnettverk, er danske Kamstrup også involvert i "De Veste"-prosjektet. Det er to hovedårsaker til at Kamstrup ble valgt som leverandør. 

"Kamstrups målere er ultralydmålere uten noen mekaniske elementer, noe som passer perfekt for oss. De er nøyaktige, pålitelige og krever mindre vedlikehold. I tillegg hadde Kamstrup den beste løsningen for innsamling av data. Totalt sett gir systemet oss målinger uten avvik", sier Jeroen van Neerbos, som er prosjektleder hos Linthorst Installatietechniek.

Transparens utgjøre hele forskjellen

"Transparens i det totale energiforbruket gjør det mye lettere å optimalisere hele energiforsyningen til leilighetskomplekset", sier De Vestes installatør Linthorst, som i tillegg er ansvarlig for energilevering og fakturering. De forventer at energiforsyningen blir enda mer energieffektiv i årene som kommer. En årsak til dette er det sterke fokuset på datainnsamling. 

Kamstrup tar hånd om driften av hele systemet, inklusive innsamling av timesverdier for varme- og vannmålerne, og 15-minuttsverdier for strømmålerne. Data eksporteres daglig til en ftp-server som drives av Kamstrup.

Den enorme mengden med data sikrer at energi- og vannforsyningen alltid er så god som mulig, og det på en økonomisk måte. 

Et ekstra pluss er at hver beboer har en konto, slik at sluttbrukeren kan se sitt eget energiforbruk på nettet. 

"Over tid håper vi at stadig flere beboere vil bli oppmerksomme på eget forbruk og kanskje endre vanene sine slik at man sparer energi og penger. Dette er også en positiv sideeffekt av prosjektet", sier Jeroen van Neerbos.

Løsninger:
• 282 energi- og vannmålere
• 30 leide leiligheter (varme- og vannmålere)
• 40 omsorgsleiligheter (varme-, strøm- og vannmålere)
• Kamstrup skal ta hånd om driften av systemet de neste ti årene. Data eksporteres daglig til en ftp-server som drives av Kamstrup.
• Prosjektramme: 2012-2014