Smartmålerne vinner markedsandel i forhold til mekaniske målere.

Kunder som viderefakturerer er typisk kunder av MTTS. Disse kundene faktureres stort av de offentlige forsyningsselskapene, og har interesse av å viderefakturere underavdelingene. Dette omfatter kjøpesentre, boligkomplekser, næringsparker osv. Al Bustan er en boligkompleks med 850 boenheter og 370 leiligheter. 

"Underavlesning og hjemmemålere er vanlige, men alle disse målerne er mekaniske, uten mulighet for fjernavlesning. Eierne vil gjerne fjernfakturere leierne på en pålitelig måte fra sine kontorer - uten at en avleser må besøke hver måler."

Grunnen til at Kamstrups smartmålerløsning ble valgt

Konkurransen for å finne Al Bustan smartprosjektet var hard. Først og fremst var Kamstrups målerløsning oppe mot andre produsenter og systemintegratorer. For det andre ville eieren ikke akseptere noe ekstra nettverk. Kun den eksisterende IP-infrastrukturen var akseptabel.

MTTS, som holder til i Jeddah og Riyadh, er en av Kamstrups strategiske partnere innen systemintegrasjon og smartmålere, har vunnet det prestisjetunge Al Bustan smartmålerprosjektet i Riyadh: 2 378 Kamstrup vann-, kjøle- og strømmålere med IP datainnsamling og dataforvaltningssystem.

MTTS markedsfører, selger og leverer komplette smartmålerløsninger med integrerte kjøle-, vann- og strømmålere. Det primære formålet med prosjektet er fakturering. Eiendomseierne vil gjerne fakturere leietakerne nøyaktig, via fjernavlesning, og pålitelig, og smartmålere gir her den nødvendige datalagringen og grensesnittet mellom måler og faktureringsløsning.

"De opplagte synergieffektene ved kombinert avlesning av vann, kjøling og strøm var en avgjørende faktor for valget av Kamstrups målere basert på IP-kommunikasjon og PcBase III Suite dataforvaltningssystem"

Abdul Rahman Dabban, ansvarlig for målersalg hos MTTS

Som Abdul Rahman Dabban ser det, ble Kamstrups løsning valgt pga. de følgende fordelene:

Kombinert løsning

De opplagte synergieffektene ved en kombinert avlesning av vann, kjøling og strøm var en avgjørende faktor for valget av Kamstrups målere basert på IP-kommunikasjon og PcBase III Suite dataforvaltningssystem.

Fleksibel måleravlesningsteknologi

Eieren av Al Bustan nektet å installere et nytt nettverk for måling. En del av prosjektet var allerede implementert. Det fantes allerede fiberforbindelse til alle villaene. Eieren ønsket en løsning basert på eksisterende IP infrastruktur.

MTTS og Kamstrup arbeidet derfor sammen for å utvikle og levere et komplett IP-basert intelligent målersystem hvor hver måler ble tilsluttet til IP-bryteren i hvert hjem, og så forbundet til via fibernettet til kontrollsenteret.

Brukervennlig system for dataforvaltning

Eieren krevde programvare som forenklet driften og avlesningene. Med datasystemet fra Kamstrup kunne MTTS levere kunden et programvaresystem med et enkelt brukergrensesnitt for innsamling og forvaltning av nødvendig kundeinformasjonen og måledata for statistiske analyseprogrammer og eksport av dataene til eksterne faktureringssystemer.

Nøyaktige og langtidsstabile målere

Eieren krevde stabile og nøyaktige målere med integrert kommunikasjon, og MULTICAL® 602 for kjølemåling, MULTICAL® 62 for vannmåling og Kamstrup 382 for elektrisitetsmåling oppfylte de tekniske kravene, og viste seg også å ha betydelige økonomiske og driftsmessige fordeler.

Skreddersydd løsning

Leveransetiden var knapp, men takket være det solide samarbeidet greide to team hos MTTS og Kamstrup å sy sammen løsninger og avgi konkurransedyktige anbud innen den angitte tidsfristen.

Økonomiske og miljømessige incentiver

Saudi-Arabia har verdens største oljereserver. Olje står for mer enn 95 % av eksporten, og 70 % av statens inntekter, og Saudi-Arabias økonomiske utvikling har i flere tiår vært drevet av oljebransjens fenomenale suksess. Den verdensomspennende resesjonen har ikke gitt noen nedtur i kongerikets økonomi. Abdul Rahman Dabban forklarer:

"Jeg tror ikke at det saudiarabiske markedet ble påvirket av krisen. Landet selger fortsatt olje til en rimelig høy pris - så det er ingen mangel på penger. I tillegg har regjeringen godkjent store investeringer for å sikre at de lokale ikke påvirkes av vanskelighetene andre steder".

Saudi-Arabia satser stort innenfor byggebransjen og vann – og det kommer til å være utallige måter å utnytte at kongedømmet blir mer miljømessig bærekraftig. I dag brenner Saudi-Arabia fortsatt overskuddsoljen, og mye går til kraftproduksjon. Oljefremtiden er imidlertid ikke bærekraftig. Vann blir en knapp ressurs, og Saudi-Arabia investerer stort i avsaltningsanlegg og subsidierer drikkevann tungt.

I 2010 implementerte Saudi-Arabia 

en ambisiøs investeringsplan innenfor byggebransjen og energi, som sammen med den gode økonomien vil øke etterspørselen etter energi- og vannregulering og måling.

Faktisk er det økonomiske og miljømessige presset for å fremme en bærekraftig utvikling innenfor bygge- og energisektorene en del av grunnen til at eieren av Al Bustan valgte en komplett smartmålerløsning med integrerte vann-, kjøle- og strømmålere fra Kamstrup.

"Leveransetiden var knapp, men takket være det solide samarbeidet greide to team hos MTTS og Kamstrup å sy sammen løsninger og avgi konkurransedyktige anbud innen den angitte tidsfristen."

Nye planer for fremtiden til MTTS

MTTS arbeider for å vinne et prestisjetungt intelligent måleprosjekt i KAFD (King Abdullah Financial District). Prosjektet kombinerer fjernavlesning og fakturering av Kamstrup strøm-, vann og kjølemålere, men det er imidlertid enda ikke sikret. Mange av de store prosjektene, som KAFD, eies av statlige pensjonsfond, men de utviklet og vil ble drevet som private selskaper. "I tillegg til de privateide prosjektene, implementerer regjeringen må en del pilotprosjekter i ulike deler av landet, og dette er et sentralt mål i planene for det kommende året," sier Abdul Rahman Dabban.

Individuelle målere for kommersielle- og private abonnenter er ikke obligatorisk. Typisk er det kun statlige myndigheter som har rett til å fakturere kommersielle og private abonnenter. Med økningen av megaprosjekter hvor forsyningsselskapene fakturerer eierne og ikke leietakerne direkte, frafaller eierne gradvis den flate faktureringsmetoden til fordel for individuell fakturering av leietakerne i henhold til forbruk.

"Mange eiere begynner å sette pris på fordelen med intelligent målerteknologi, da smarte målere er praktisk for eieren. Det sikrer korrekt og pålitelig fakturering, og sist men ikke minst muliggjør det også høyere måleinntekter", forklarer Abdul Rahman Dabban.

Den beste løsningen fra en økonomisk synspunkt er å bytte ut mange flere mekaniske målere med smartmålere. 

Ikke bare vil individuell fakturering senke driftskostnadene for forsyningsselskapet og eiendomsselskapet, men det vil også stimulere til bedre forbruksvaner hos konsumentene, og dette kommer miljøet til gode.