Vellykket energirenovering med pålitelige data

Roskilde universitet, Danmark

En storskala renovasjon gjorde at Roskilde universitet greide å redusere sitt årlige strømforbruk med 27 %, og med det oppå innsparinger på EUR 650 000 pr. år. Kamstrups intelligente varme- og vannmålere er en del av prosjektet.

I 2013 bestemte Roskilde universitet (RUC) seg for å gjennomføre en omfattende energirenovering av universitetets 77 800 m2 store område. Dette resulterte i et samarbeid med Siemens på det største offentlige danske ESCO-prosjektet.

En analyse utført av Siemens estimerte at det var mulig med en reduksjon av RUCs årlige energiforbruk med 27 %, noe som innebærer en innsparing på EUR 650 000 per år. Renoveringen inkluderte tekniske installasjoner, slik som optimaliseringen av fjernvarmenettverkene, røropplegg, ventilasjon, belysning og et stort solcelleanlegg.
Nøyaktige data danner grunnlaget
Kamstrup ble pekt ut som leverandør av nye, intelligente varme- og vannmålere. For Siemens, som må garantere innsparinger i løpet av en femårsperiode, var installeringen av målere med høy kvalitet viktig, Målere de kunne stole på.
"Nøyaktigheten til målerne, og den detaljerte innsikten i energiforbruket som de gir oss er svært viktig for oss. Hvis dataene ikke er nøyaktige, så er det en fare for at vi tar feil avgjørelser" sier Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive hos Siemens.
"Vi var ikke i tvil om at Kamstrup var den rette partneren. Siden vi må garantere energibesparelser ovenfor Roskilde universitet, er vår troverdighet på spill, og vi kan ikke ta noen risikoer. Vi står inne for den totale løsningen."

Med intelligente målere fra Kamstrup kan Siemens overvåke energiforbruket på ukesbasis, og sikre at forbruket er som forventet. Basert på de nøyaktige dataene, så kan de enkelt identifisere eventuelle uregelmessigheter, aktivt handle ut fra dette og starte optimalisering der det er mest lønnsomt.

"Det var også viktig for oss at målerløsningen enkelt kunne integreres med vår egne løsninger, og at vi kan utnytte spesialkunnskap og kundestøtte ved behov. Alt dette er mulig med Kamstrup."

- Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive hos Siemens

Innsikt gir et grunnlag for intelligente avgjørelser

Innsikt gir et grunnlag for intelligente avgjørelser
RUC har tidligere hatt problemer med 
fjernvarmeanleggene i sine bygg. Rørene hadde lekkasjer, og med en enkelt måler til alle de 33 byggene på universitetet så var forbruksinnsikten begrenset.

De nye og desentraliserte varme- og vannmålerne i hvert bygg gir en unik innsikt i forbruket til de forskjellige byggene. RUC kan nå enkelt overvåke og administrere bygningenes ytelse, og sammenligne forbruket mellom forskjellige bygg. 
De har også muligheten til å slå av forbruket om sommeren, siden behovet for varme og varmtvann er lavt på grunn av været.
En fordel for samfunnet også
Basert på Siemens vurdering vil investeringen på EUR 9,5 millioner blir inntjent innen 14 1/2 år, og RUC kan være stolt av å være en av de danske universitetene med lavest energiforbruk uten at de har vært nødt til å foreta en stor finansiell investering på egen hånd.

Som en bonus vil løsningen bidra til å skape grønne jobber, og være med på å nå de ambisiøse miljømålene, siden det forventes at prosjektet vil redusere RUCs CO²-utslipp med rundt 1 050 tonn per år. På denne måten vil prosjektet ha fordeler for både miljøet, universitetets energiregning og samfunnet generelt.

Om prosjektet:

Kunde: Roskilde Universitet (RUC)
Målepunkter: 120 (varme- og vannmålere)
Installasjon og måleravlesning: Siemens
Tidsramme: ESCO-prosjektet ble implementert
i løpet av 2015-2016.